04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vet om du är rik, lille vän?

Artikelförfattaren, Fredrik Zetterberg är bosatt på Värmdö och kandidat för moderaterna till kommunfullmäktige vid valet den 14 september. I detta debattinlägg reflekterar han över skatter, skattetryck och välfärden.

Vi matas dagligen med det rödgröna mantrat om att alliansen genomfört stora skattesänkningar och att skatten måste höjas för att klara välfärden. Häromdagen meddelade Konjunkturinstitutets VD att vi hade ”låga skatter”.. Trots detta har vi världens fjärde högsta skattetryck med 44,2% av BNP (2013). Men vad betyder då det i reda pengar?

2013 hade Sverige en BNP på 3 641 miljarder kronor. Av detta utgjorde alltså ca 1 609 miljarder skatter i olika former. Om vi är ca 9 miljoner människor i Sverige betyder det att varje invånare, oavsett ålder, betalade ca 178 800 kronor i skatt. Sammanlagt genererade jag, min fru och mina tre barn (1, 4 och 9 år gamla) alltså nästan en miljon i skatt förra året?!? Grattis barnen, bra jobbat!

MEN.. Vi är ju faktiskt bara 4,5 miljoner som arbetar. Således står varje person som arbetar för 357 600 kronor i skatteintäkter! Det var inga dåliga inkomster vi hade tydligen!

Vänta förresten… Det jobbar ganska många i den offentliga sektorn, som således får sin lön betalad via skattemedel? Vi kan ytterligare dra av 1 286 000 personer från arbetskraften, då är det 3 250 000 personer kvar som arbetar i den privata sektorn. Då genererar helt plötsligt denna massa 495 000 kronor per person i skatt!!! Nästan en halv miljon per år! Det är ju mer pengar än de allra flesta har i bruttoårslön till och med.

Jag är mån om det som jag tycker gör Sverige unikt, så som fri skola, (i princip) fri sjukvård och ett samhälle som erbjuder en grundläggande trygghet för samtliga medborgare. Med mitt räkneexempel vill jag ställa frågan om det inte är så att skatterna egentligen borde räcka till det vi kallar ”välfärd”? Kan det inte vara så att vi idag lägger in så mycket annat i välfärdsbegreppet att det vi verkligen vill ha tillbaka från samhället i form av vård, skola och omsorg, får stå tillbaka?

Som medborgare efterlyser jag en djupare diskussion om vad våra pengar ska räcka till! Vad i ”välfärden” är det egentligen vi värdesätter och är beredda att betala för? Måste verkligen skatterna höjas, eller kan vi använda de skattemedel vi har på ett bättre sätt?

Fredrik Zetterberg (m) – kandidat till kommunfullmäktige Värmdö

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar