04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö behöver Äkta Demokrati!

Mårtenssons meningar har inbjudit representanter för de olika politiska partierna på Värmdö att skriva debattartiklar inför valet. I detta inlägg pläderar Hans Jangeby, partiledare för partiet Äkta demokrati varför man ska rösta på detta parti.

Det är nu dags att få en förändring i Värmdö kommun och ersätta vanmakt med verklig demokrati där politiker förtjänar epitetet företroendevalda.

Den sista mandatperioden har det tagits många märkliga beslut av politiker som medfört skandaler och märkliga turer, som fastighetsaffärerna i Charlottendal, avloppsslangar och Värmdövallen.

Men mest allvarligt har varit brist på medborgardialoger, något som ledde till folkomröstning där 75% röstade för folkinitiativets förslag den 25 maj.
Folkomröstningsresultatet förväntas respekterats dagen efter, enligt koalitionen ska folkomröstningsresultatet tolkas efter valet 14 september, flera månader efteråt! Det fanns tid fanns för att förbereda folkomröstningsresultatet och det är respektlöst, arrogant och odemokratisk att inte tillmötesgå värmdebors krav, som mer än någonsin upplever skendemokratin i Värmdö.
Äkta Demokrati vill ge värmdöbor riktig makt och slippa vanmakt och politikers arrogans. Vi vill förstärka demokratin mellan val. Det gör vi genom att lägga upp kallelse till fulllmäktigemöten på vår webb, så alla värmdöbor kan rösta via dator eller mobiltelefon.
Våra valda ledamöter/förtroendevalda kommer därefter rösta enligt majoriteten i omröstningarna i fullmäktige. Svårare än så att är det egentligen inte med dagens IT. Det är riktig demokrati utan mellanhänder, utan politiker och åsiktspartier. Och ju fler som röstar på oss, desto mer kan värmdöbor påverka direkt med våra mandat, i varje fråga vid varje fullmäktigemöte, i fyra år!

Med vårt demokratisystem med omröstningar och öppna forum åstadkommer vi verkliga medborgardialoger som kan påverka beslut i tidigt i beslutsprocesser. Och vi slipper olika partiers godtycke i medborgardialoger, partipiskor, partilojaliteter, partikarriärister och lobbyister som påverkar politiker och tjänstemän. Vi ger större öppenhet och ger mer transparens i besluten och minskar risken för vänskapskorruption. Precis så som vi föreställer oss att demokratin egentligen borde fungera.

Med Äkta Demokrati tar demokratin ett steg in i vår globala och lokala digitala informationsåldern där fler värmdöbor kan delta i samhällsgemensamma beslut, där alla kan bidra med sin kompetens, på sina villkor, där tiden är en ständig bristvara. Engagemanget kan nu istället ske dygnet runt, året runt oberoende av plats och värmdöbor får samma beslutsunderlag som politiker i fullmäktige.

Naturligtvis kan man bli medlem i Äkta Demokrati och som medlem lämna egna förslag för att sedan lämnas till fullmäktige som motion, efter omröstning. Och engagemanget behöver bara vara en eller ett par frågor under hela mandatperioden. Det viktiga är att alla känner att de får makt att påverka och kan påverka och slippa vanmakt.

Jag är övertygad att Värmdöbor, många tillsammans med hög kompetens, kan ta bättre beslut tillsammans än få politiker i partier, som tar alla viktiga beslut. Jag tror att varje fråga har fler röstande aktiva värmdöbor än kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges majoritet som gör våra ledamöter får legitimitet att framföra i värmdöbors åsikter i kommunfullmäktige möten.

En röst på Äkta Demokrati är egentligen att myndigförklara sig själv, att kunna delta i samhällsgemensamma beslut, utan förmyndare/parti/politiker. En röst på Äkta Demokrati är en röst på sig själv och egna åsikter där alla röstberättigade värmdöbor kan påverka alla beslut i kommunfullmäktige fyra år framåt. Man kan säga att Äkta Demokrati erbjuder värmdöbor att rösträtt varje månad istället för en gång vart fjärde år.

Mer info finns på vår webb http://www.äktademokrati.se och Facebooksida Äkta Demokrati.

Hans Jangeby
Ordf. Äkta Demokrati
Initiativtagare till Folkinitiativet i Värmdö
Initiativtagare och talesperson för Folkomröstning om Slussen

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar