04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Max Ljungberg kommenterar

I en artikel på Mårtenssons meningar, länk publicerades uppgifter om kommunalrådet Max Ljungbergs ledarstil. Tjänstemän inom Värmdö kommun kände sig hotade av honom. Hot, både i skrift och muntligt har förekommit.  Kombinationen mellan skrift och ord blev enligt uppgiftslämnare extra hotfullt. Ljungberg själv har raderat komprometterande sms, vilket sannolikt är olagligt. Att Ljungberg dessutom, som det skulle visa sig senare utan grund påstått sig polisanmält medarbetare och medborgare är känt sedan tidigare.

I en intervju med Mårtenssons meningar ställer sig Ljungberg frågande till uppgifterna om att han varit hotfull. Ljungberg säger sig inte ha fått signaler om att han varit hotfull. Efter viss eftertanke sägare han att ”möjligen kan han ha uppfattats som hotfull när Kyrkskoleärendet behandlades” (som var upptakten till folkomröstningen om skolorganisationen). Ljungberg menar sig vara utsatt för krypskytte. Det är folk som vill komma åt mig, menar Ljungberg.

Flera ledande politiker vittnar även dessa om Ljungbergs hotfulla ledarstil. Han har dessutom inte förstått sin roll, menar man. Det är känt sedan tidigare att Ljungberg  åtminstone hotat en ledande tjänsteman, säger en toppolitiker som vill vara anonym.

Ljungberg själv menar att de som påstår sig vara utsatta ska ta kontakt med honom.

Mårtenssons meningar var för kort tid sedan i kontakt med en tjänsteman som meddelar att just Ljungberg var skälet till varför han bytt jobb.

Det är uppenbart att Max Ljungbergs verklighetsbild verkar delas av honom själv enbart. I övrigt finns det överväldigande bevis för att Ljungberg skapat en dålig arbetsmiljö, så dålig att både medarbetare och politikerkollegor inte vågar konfrontera Ljungberg själv.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar