04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hemligt projekt i Gustavsbergs hamn avslöjat

Ett hemligt projekt i Gustavsbergs hamn diariefördes inte förrän efteråt av Värmdö kommun. Projektet bar namnet Baltic Sea Institut och kostade 280 000 plus moms för skattebetalarna. Fortfarande har inte Värmdö kommun betalt slutfakturan på 100 000 kronor plus moms. Någon konkurrensutsättning, upphandling av projektet har inte skett (vilket  inte krävs i detta fall enligt lagen om offentlig upphandling).

Bakgrunden är att Värmdö kommun beställde ett konsultuppdrag för att utveckling av Gustavsbergs hamn. Projektet inleddes i april 2013 och avslutades i september samma år. Konsulten är företaget Platsbyggarna i Norden AB med bifirman Place consulting. Konsulterna i bolaget Christer Asplund, Mats Segerström och Shawn Westcoft har arbetat åt bolag i Stockholms kommunsfären. Projektgruppen har rapporterat till Olle Löwenheim i Värmdö kommun.

Det är värt att notera att  den översta handlingen nedan har stämplats in i Värmdö kommun den 22 april 2013. Däremot har den inte diarieförts förrän för några dagar sedan. En slutrapport daterad den 1 oktober 2013 finns. Den finns hos Värmdö kommun, men var inte vare sig instämplad eller diarieförd för 10 dagar sedan.

På vilket sätt Baltic Sea Institute konceptet ska användas i utvecklingen av Gustavsbergs hamn är oklart. En av de politiker som har information om projektet är det snart tidigare kommunalrådet Anders Bergman från folkpartiet. Om även andra politiker har haft kunskap om projektet är oklart.

Man får hoppas att tjänsts män och de berörda politikerna är öppna med projektet och hur medborgarna ska kunna dra nytta av detta.

Om och varför slutfakturan ska betalas eller ej blir en fråga som också rimligen borde besvaras.

bsi projektapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bsi slutrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar