07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Känd Anka nästan sprängs av ilska

Den före detta bankdirektören och snart före detta kommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman har svårt att släppa greppet om makten.  Allt fler vittnesmål talar om konflikter kring herr Anka. Trots detta verkar herr Anka vilja styra men inte synas. När herr Anka inte får vara med blir det numera ljudligt.

Efter att ha blivit nekad närvaro på ett möte med Alliansens kommunfulläktigeledamöter härförleden blev irritationen uttalad. Ilskan rann inte av Ankan. Han menade i stället att som kummunalråd fram till den 31 december 2014 ”har man tillträde till alla möten”. Denna slutsats delades inte av alla. Därför avlystes Ankan. En lustigkurre menade att detta var ett exempel på en typisk ”Ankpress”.

Herr Anka själv menar att efter honom kommer syndafloden. Om detta kan anses vara är en sorts ansökan om medlemskap i kristdemokraterna är högst osäkert. Däremot är Ankans egen lösning på problemet enkelt. Om det inte blir någon exit Ankan blir det heller ingen syndaflod. Därför ligger det i allas intresse att han, herr Anka inte lämnar politiken. Att Herr Anka är ensam om denna slutsats oroar honom inte.

I stället hoppas herr Anka att bli vald till ordförande i kommunkoncernens koncernstyrelse. Ett beslut som bordlades vid det senaste kommunfullmäktigemötet. Till ordförandeskapet i koncernstyrelsen vill herr Anka lägga viceordförandeskapet i Värmdö bostäder. Enligt herr Anka själv och då talar han närmast som Joakim von Anka är det: ”enbart han själv som kan genomföra försäljningen av 49% av Värmdö Bostäder”. Att det skulle finnas professionella aktörer som kan bistå kommunen i detta verkar herr Anka inte ta in. Herr Anka vet bäst, menar herr Anka.

Kritiken växer mot Ankan. Inom det egna partiet är man allt mer oroad över herr Ankas försök att klamra sig fast vid makten. Inom Alliansen tryter tålamodet med honom. Även chefstjänstemännen inom kommunen har  svårt med samarbetet med honom. Exit herr Anka är en mening som allt oftare ljuder.

Andra menar att Anders ”Ankan” Bergman numera passar bäst som Badanka. Som en Anka simmande i den politiska pölen på Värmdö uppfattas han numera inte en bara ful ankunge. Han är bara en ful anka som inte passar i dammen, menar elaka tungor. Fåfängan har övergått förståndet menar andra. Badanka är nog ordet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar