04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mer om svartbyggar-affären på Värmdö

Mårtenssons meningar har skrivit om affären med den föreslagna ordföranden i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Deshira Flankör.  Hon och hennes make har svartbyggt och först sedan klagomål från grannar kommit i efterhand sökt bygglov. Ytterligare uppgifter som gör henne potentiell olämplig har kommit fram.

Det visar sig att en anmälan om olovligt byggande kom till Byggkontoret redan den 28 juli 2009. Den 14 augusti skriver Byggkontoret till Deshira Flankör och hennes make i ärendet om det olovliga byggandet. Den 18 december 2009 beviljar Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bygglov i efterhand för en 35 meter lång mur på makarna Flankörs tomt.

Nu visar det sig också att Deshira Flnkörs make är byggare. Det gör att hennes lämplighet sett ur ett jävsperspektiv borde beaktats när hon nominerades av valberedningen.

En ledande moderat politiker som Mårtenssons meningar talat med är förvånad att ingen presenterat uppgifterna om både svartbygget och det förhållandet att Flankör är gift med en byggare. ”Som gift har hon faktiskt privat vinning av mannens byggföretag. Det gör henne olämplig som ordförande”,, menar moderatpolitikern. Detta borde varit redovisat på nomineringsmötet, menar ett flera ledande moderater som Mårtenssons meningar talat med.

En ledande Allianspolitiker menar att det inte är möjligt att välja Flankör till ordförande efter de uppgifter som nu kommit fram om henne.

Det är oklart om valet av Flankör kommer att genomföras som planerat eller om frågan bordläggs vid kommunfullmäktiges möte i kväll.

Mårtenssons meningar har sökt Ann Fylkner som är ordförande i moderaternas valberedning för en kommentar utan resultat

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar