07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Bergman säljer bostadsbolag till underpris

Efter en del förseningar och mycket hemlighetsmakeri är det nu klart att Värmdö kommun, måndag, den 31 augusti klockan 14.30 kommer att ha en påskrift på ett avtal  som gör att man säljer 49% av aktierna i Värmdö Bostäder för 1,004 miljarder kronor. Priset är gentemot den högsta värderingen 46 miljoner kronor lägre än vad som angetts som värde. Om inte mycket omfattande begränsningar i försäljningvillkoren funnits, utan man sökt få till bästa möjliga pris skulle affären gett hela 300-500 miljoner kronor ytterligare.

Värmdö kommun har sedan årsskiftet arbetat med att sälja 49% av Värmdö Bostäder. Arkitekten bakom det kontroversiella upplägget är det tidigare kommunalrådet Anders Bergman. Numera är han ordförande för kommunens koncernbolag. Mårtenssons meningar har sökt Bergman vid ett flertal tillfällen för en personlig intervju kring avtalet, men Bergman har avböjt detta.

Anders Bergman är känd för en politisk karriär som är kantad av skandaler. Redan tidigt i sin politiska karriär hade han svårt att skilja på rollerna som bankman och som politiker. Han agerande fick stor uppmärksamhet. Det gällde allt från att rädda lån som hans arbetsgivare hade lämnat till en idrottsförening på Ingarö till att sälja in banken till seniorboenden på Ingarö.

I närtid är en av fadäserna  att han inte beviljats ansvarsfrihet av kommunfullmäktige 2013 för sin hantering av  skandalen kring bolaget Värmdövallen AB. Där han genom sitt agerande riskerade förluster på 30-40 miljoner  för kommunen och skattebetalarna.

Han har sökt driva igenom fastighetsaffärer under sin tid som ordförande i Värmdö hamnar till allt för höga priser. Först sedan affärerna givits publicitet har förvärven justerats i pris.

Vidare är han arkitekten bakom ett stort projekt för Värmdö hamnar i Stavsnäs med en prislapp på hisnande 264 miljoner kronor, plus utvecklingskostnader. Kommunen riskerar att behöva finansiera upp till 150 miljoner kronor av detta. Projektet har inget med kommunal kärnverksamhet att göra.

På torsdagen informerades en liten krets politiker om hans senaste affär, försäljningen av 49% av Värmdö Bostäder  AB till kraftigt underpris. Enligt marknadsbedömare som Mårtenssons meningar varit i kontakt med förlorar skattebetalarna genom affären minst 300 miljoner kronor.

När Mårtenssons meningar talat med ledande socialdemokrater i Värmdö framhåller dessa att enbart en lösning presenterats för dem och det är ”Bergmans 49% are”. ”Hade vi fått andra förslag på bordet hade de kunnat diskuteras”, menar man. För socialdemokraterna var det viktigt att en del av pengarna återinvesteras i nya bostäder och andra viktiga investeringar i kommunen. Andra upplägg som en fission kunde varit en möjlighet. Det var bara det att de aldrig fanns på bordet, menar man från socialdemokratiskt håll.

Processen med att sälja Värmdö bostäder är enligt branschbedömare som Mårtenssons meningar varit i kontakt med mycket märkligt skött. Enligt källor som önskar vara anonyma är det denna process som Bergman personligen velat ha. Han har blivit mycket irriterad när processen ifrågasatts. Effekten har blivit att bara en budgivare var beredd att lämna ett skriftligt anbud.

Affären i korthet:

  • Värmdö kommun säljer  för en miljard fyra miljoner 49% av aktierna i Värmdö Bostäder till en ännu så länge okänd investor. Mycket talar för att denne är Rikshem som  ägs av  4:e Ap fonden och AMF.
  • Kommunen har återköpsrätt inom 5 år baserat på marknadsvärdet på aktierna vid den tidpunkten
  • 500 nya hyresbostäder byggs i Värmdö Bostäder AB under femårsperioden.
  • Fastighetsförvaltningen i Värmdö Bostäder blir ett ansvar för investorn.
  • Nuvarande VD i Värmdö Bostäder får sparken och ersätts av en person som nomineras av investeraren.
  • Värmdö kommun behåller ordförande posten i Värmdö Bostäder.
  • Affären kräver godkännande av Värmdös kommunfullmäktige.

Bland politiker i den styrande Alliansen finns en oro för att affären kommer att överklagas och hamna i en rättslig prövning under flera år. Det är oklart om affären då kommer till stånd.

Kommundirektören som skött de praktiska hanteringen av affären bland tjänstemännen är tydlig med att han bara genomfört det uppdrag som beställts.

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar