04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Hamnbolag snart på grund

Investeringarna i byggnader och mark verkar vara fokus för Värmdö kommun. Förvärvet av Gustavsbergs hamn följs upp av en hisnande investering som ett av Värmdö kommuns bolag vill göra. Det helägda kommunala bolaget Värmdö hamnar AB har nämligen stora investeringsplaner. Närmare bestämt  planer för 264 miljoner kronor. Det är vad ett detaljplaneförslag som bolaget tagit fram kostar att genomföra. Planerna stöter på motstånd och därför backar bolaget, länk.

Värmdö hamnars VD, Mikael Larkner presenterade i våras sin önskelista för en omvandling av Stavsnäs vinterhamn. Prislappen var beräknad till cirka 264-284 miljoner kronor. Den ofinansierade delen av projektet visar sig vara 60% dvs mellan 160-170 miljoner kronor.

Projektet har tagit ett antal år och ett antal miljoner att ta fram, vilket ska läggas till beloppen ovan. Mannen som drivit på projektet är det tidigare kommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman. Han gjorde det i sin roll som ordförande för just Värmdö Hamnar.

Värmdö Hamnar har redan nu investerat i fastigheter till ett belopp av 61 miljoner kronor.

I det detaljplaneförslag som tagits fram finns för få bostäder för att kunna finansiera de storvulna planerna. Bolaget har heller inte funderat på att genomföra en markanvisning. En sådan kunde gett kommunen uppåt 100 miljoner kronor.

Värmdö Hamnar och framförallt den tidigare ordföranden Anders ”Ankan” Bergman har drivit på för att inte släppa in externa aktörer. Bergman har personligen hållit hårt i makten över projektet. En ledande hotellmagnat som nosat på projektet har inte känt sig välkommen och har dragit tillbaka sitt intresse.

Platsen, Stavsnäs vinterhamn är unik. Genomströmningen av människor är mycket stor. Bara i detta finns ett stort värde.  Detta borde Värmdö Hamnar dragit nytta av.Det har man inte lyckats med.

Nu ställer sig allt fler frågan om varför Värmdö Hamnar driver detta projekt. Om kommunen ska driva det borde det drivas av någon annan kommunal instans, menar en del. Inför hotet att förlora makten över detaljplaneprojektet gör nu hamnbolaget halt.

Samtidigt ryktas det om att den välbetalda Hamnbolagsdirektören riskerar att bli övertalig.

Fortsättning lär följa.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar