04172021Huvudnyheter:

Värmdö: En felaktig chefslön blir två

Verkställandet direktören för Värmdö kommuns hamnbolag Michael Larkner har bra betalt. Allt för bra menar många. Han tjänar hela 74 000 kronor i månaden. Bolaget Larkner är chef för omsätter 11,5 miljoner. I allt väsentligt kan han som VD påverka intäkterna i liten utsträckning. 

Så länge denna lön inte var allmänt känd var saken inget problem. Lönen hade förhandlas mellan VD  och den dåvarande styrelseordföranden för Värmdö Hamnar, Anders ”Ankan” Bergman. Den senare en som gjort sig känd för att slösa med kommunala medel. Enligt externa bedömare borde en rimlig lön hade legat 15-20.000 kronor lägre per månad.

När löneskillnaden mellan Larkner och VDn för simhallsbolaget blev känd blev det besvärligt. Elisabeth Stömberg som simhallschef tjänade  55.000 kronor i månaden. En marknadsmässig lön. Enligt uppgifter till Mårtenssons meningar var hon nöjd med den.

Ur jämställdhetsperspektiv blev saken känslig. Dessutom är omsättningen för simhallsbolaget mer än dubbelt så stor och VDn kan påverka intäkterna genom sin skicklighet. Strömberg borde därför tjäna mer än Larkner.

Man blev tvungen att göra något. Det rimliga vero det enkla.  Larkners lön borde sänkas. Dessutom bär han och hans tidigare ordförande ansvaret för ett havererat detaljplanearbete.Det har kostat skattebetalarna stora pengar. Argumenten för att sänka lönen var många. Det fanns till och med en del argument för att be Larkner se sig om efter ett annat jobb.

Vad gör Värmdö kommun i stället? Inte kan man sänka en mans lön. Man höjer därför Elisabeth Strombergs lön med 20.000 kronor per månad. Ingen löneskillnad. I stället för en felavlönad har man nu två felavlönade bolagschefer. Rättvist är det dock numera. Båda har fel lön. Är det månne detta som kallas rättvisa i Värmdö kommun?

I sammanhanget har det också framkommit att Anders ”Ankan” Bergman också anser sig vara felarvoderad. En fördubbling menar Berman sig vara värd. Numera är han ordförande för det kommunala koncernbolaget. Han tvingades i samband med försäljningen av Värmdö Bostäder bort från sitt uppdrag i Värmdö Bostäders styrelse. Detta måste han kompenseras för. Kanske ännu ett utslag av Värmdös kommunala rättvisa, á la Ankan.

Fotnot: Anders ”Ankan” Bergmans arvode har ännu så länge inte justerats i enlighet med hans önskemål. Vi har sökt Bergman för en kommentar.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar