01182021Huvudnyheter:

Ska vem som helst få göra affärer på internet?

Den liberale och frihetlige debattören  Henrik Alexandersson reflekterar i denna artikel över internet och själva fundamentet för internet, det fria internet och hoten mot internet.  Artikeln har också varit publicerad på Henrik Alexanderssons [...]

All makt går ut över folket

Den liberale och  frihetlige debattören  Henrik Alexandersson reflekterar i denna artikel över politikermakt. Han  utgår från grundlagens bestämmelse om att all makt utgår från folket, men konstaterar att i verkligheten går den ofta [...]