06202018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Skandalen kring Värmdövallen tar ny vändning

Vissa områden i samhället bygger på förtroende. Två sektorer som särskilt bygger på detta är bank och politisk verksamhet. Kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman kommer från bank, vilket han ofta brukar framhålla [...]