06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fler än Federley som är nöjda med stämmor

Fredrick Federley är överlycklig över hur det gick på  centerns distriktsstämma för Stockholms stad, länk. Vägg i vägg höll centerpartiet för Stockholms län också stämma. Den stämman tog också steg i liberal riktning. I Stockholms län hade liberalismen också fokus på medborgerliga fri- och rättigheter och upphovsrätt. Båda distrikten lyssnade till Lena Ek som eldade styrkorna inför den kommande EU-valet. Det är spännande att båda distrikten tydligt profilerar sig i liberal riktning. 

Debatterna verkar ha varit spännande och konstruktiva i båda distrikten. Nu gäller det att övertyga riksstämman om förträffligheten i den liberala profilen och att leverera liberala lösningar.

 

När det gäller upphovsrätt ställde sig stämman bakom den motion som jag skrivit i detta ämne. Stämman beslutade att centern ska verka för att upphovsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens teknik. Upphovsrätten ska inte vara ett hinder för utvecklingen utan tvärt om. Dessutom ska centern utforma ett upphovsrättspolitiskt program. 
Min andra motion om personlig integritet ställde sig stämman också bakom. Vad gäller LAS ställde sig distriktsstämman bakom att denna lag ska avskaffas i sin nuvarande form.
Motionsbehandlingen tog lång tid. Det var en debattglad samling centerpartister som möttes. Det var intressant att notera att tilltalet muntligt och i det utskickade materialet var mjukare och mera inkluderande än på länge.
Från Värmdöcentern var vi fem personer under ledning av ordföranden Lars Alenfalk och vice ordföranden Henrik Paulsen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar