06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdös koalition – grus i maskineriet, kanske spricker det snart

Hänt i Värmdö
Den styrande koalitionen har allvarliga problem. Vid kommunstyrelsens möte under onsdagen visade det sig att partierna i den styrande koalitionens partier drar åt olika håll. Det kan vara en tidsfråga innan den spricker definitivt.

Kommunstyrelsemötet leddes inte av kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson som under två veckor semestrar med sin man bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson i Thailand. Valet av tid för semester förvånar en del av de ledande politikerna. En kommunstyrelseledamot som önskar vara anonym riktar kraftig kritik mot att kommunstyrelsens ordförande inte visar mer ansvar för sitt uppdrag.

Anders ”Ankan” Bergman som ledde kommunstyrelsemötet var inte speciellt framgångsrik i att få alliansens partier att dra åt samma håll. En tydlig irritation kunde utläsas.

Den av bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande proklamerade reformen med att kommunen själv skulle överta ansvaret för dispenser i strandskyddat område när det gäller kompletteringar röstades ned. Miljöpartiet röstade mot förslaget. Ideerna i den artikel som Nacka Värmdö Posten publicerat i ämnet kommer inte att bli verklighet, länk. Pinsamt skulle många säga om bakslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit ett relativt dyrt förslag till belysning av vattentornet. Detta röstades ned av majoritetens själv. I stället beslöt man sig för att anta oppositionens budgetlösning.

När det gällde de kommunala bolagen utbröt en ganska hätsk ordväxling mellan socialdemokraten Kenneth Ernstedt och Anders ”Ankan” Bergman. Det framgick med för Bergman oönskad tydlighet att han hade sämre kontroll över hur styrelsena sköter sig än vad man kan förvänta sig. Oproffsigt menade Ernstedt.

Det visar sig också att även majoriteten börjar få kalla fötter kring vindkraftsinvesteringarna. Ett principärende i frågan drogs tillbaka. Diskussionen på mötet visade att osäkerheten kring ekonomin i satsningen är mycket stor. Projektet kan kosta skattebetalarna stora pengar.

Att miljöpartiet önskar koppla loss från majoritetssamarbetet är känt. Däremot var det oväntat att det skulle ske redan nu. Det är mycket osäkert om den styrande majoriteten kan få fram en gemensam budget ens.

Värmdö kan stå mycket närmare ett majoritetsskifte än vad de flesta anat.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar