02252021Huvudnyheter:

Värmdö: Bakom denna dörr fattas besluten

Att vara ledande politiker innebär ansvar. Det innebär bland annat att vara tillgänglig för media. Det krävs en öppenhet av en sådan person. Man kan tvingas svara på frågor om beslut man medverkat till och processer man skapat. Vissa [...]

Anders ”Ankan” Bergman Värmdös egen ”Slösa”

Den hemliga rapporten från revisionsbyrån KPMG om Värmdö Hamnars prestigeförvärv av Stavsnäs Vinterhamn AB blir allt mindre hemlig. I början hemligstämplades hela rapporten. Sedan släppte man rapporten, men hemligstämplade delar av [...]

Känd ”Anka” agerar struts

Det verkar som om de ledande kommunalråden i Värmdö har problem. Störst problem har som vanligt Värmdös finansminister Anders ”Ankan” Bergman. Inför budgetbehandlingen i kommunfullmäktige tar han inte tjuren vid hornen. I [...]

Fartfylld Anka vingklippt av polis

Att K Anka ibland handlar i klammeri med polisen är välkänt. I närmast varje nummer av tidningen som bär hans namn finns det exempel på detta. En annan känd Anka, Anders ”Ankan” Bergman har länge spelat rollen av att vara [...]

Värmdö verkar vilja slösa

Värmdö kommun har 1,5 miljarder lite drygt i räntebärande skulder. Till detta kommer en checkräkningskredit på 12o miljoner kronor. Totalt alltså drygt 1,62 miljarder kronor. I dag den 20 augusti 2013 är checkräkningskrediten inte utnyttjad. [...]

Vad döljer Värmdö Hamnars VD?

Hänt i Värmdö I Värmdö kommun har sommaren inte erbjudit några större överraskningar. Man missade att svara Boverket och skattebetalarna förlorade 132.000 kronor i projekteringsbidrag för vindkraft. Slarvigt är ordet. I Värmdö hamnar [...]

Känd Anka har dröm att bli korgbollsproffs?

Kommunfullmäktigemötet i Värmdö som behandlade frågan om ansvarsfrihet erbjöd några pikanta detaljer. Resultatet vet de flesta redan. Kommunstyrelsen fick inte ansvarsfrihet. För att tala med idrottstermer fick man rött kort, länk, [...]

Rött kort för den politiska ledningen i Värmdö

Värmdös kommunstyrelse beviljades inte ansvarsfrihet, länk, länk, länk. Det beslutade kommunens riksdag, kommunfullmäktige i går. Bland de tyngsta skälen till detta var hanteringen av skandalen kring Värmdövallen AB. Även annat spelar [...]

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]