04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många avseenden pinsamma frågor ska avgöras en gång för alla. Det ska gå fort och allt ska glömmas verkar idén vara.

I grunden gäller frågan om:

1. Hur man beskriver kommunens läge 2012.

2. Den allvarliga kritik som riktats mot kommunstyrelsen och framför allt kommunalråden; Anders Bergman, Lars Erik  Alversjö och Monica Pettersson. Frågan det berör är framförallt Värmdövallen. Mycket talar för att någon eller några av kommunalråden ljuger om vad de visste, länk.

Vi har tidigare skrivit om detta, länk.

Inget nytt har tillförts ärendena förutom ett antal namnteckningar. Självklart var det inte avsikten när man skrev kommunallagen. Återremisser borde rimligen innebära att ärendet tillförs något. Det innebär någon form av analys ändringsförslag eller något annat.

Den extremtolkning som kommunens tjänstemän i samarbete med de ledande kommunalråden gör av kommunallagen är ganska skrämmande. I vart fall hör den dåligt hemma i ett demokratiskt sammanhang.

Såvitt Mårtenssons meningar förstår filas det redan på ett överklagande om kommunstyrelsen väljer att gå fram som man planerat. Tolkningen av vad som är minikravet för att man fullgjort förpliktelserna i en minoritetsåterremiss bör klarläggas av högre domstolar. Då får också Värmdö kommun och dess ledande politiker och tjänstemän aktivt medverka i processen. Man kommer att få yttra sig och kommer när en dom väl kommer att få denna uppkallad efter sig. Man kommer att säga: minoritetsåterremiss, det begreppet preciserades genom den så kallade Värmdödomen.

En annan effekt av det sätt som de styrande planerar hantera ansvarsfrihetsfrågan är att den inte kommer att vara klar till valet. Man kommer inte att veta om man har fått godkänt för det man gjorde under 2012. Det kan tänkas att en del väljare undrar varför det är så.

Ett annat sätt för Värmdös ledning att hantera kritiken är att hantera den seriöst. Det innebär att också hantera återremissen med respekt. Det kommer att ta lite tid, men den respekten borde man visa demokratin

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar