04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rött kort för den politiska ledningen i Värmdö

Värmdös kommunstyrelse beviljades inte ansvarsfrihet, länk, länk, länk. Det beslutade kommunens riksdag, kommunfullmäktige i går. Bland de tyngsta skälen till detta var hanteringen av skandalen kring Värmdövallen AB. Även annat spelar roll. Bristande styrning är en av orsakerna. Bakom det döljer sig ovilja mot att skapa en organisation som fungerar.

Ledande koalitionspolitiker pressade på för att frågan om  kommunens bokslut och ansvarsfrihet skulle behandlas på det sista kommunfullmäktigemötet före sommaren. Man ville bli klar. En skandalöst dålig hantering av återremissen borde gjort att presidiet  skulle ha vägrat att ta upp frågorna. Skälet skulle varit att ärendena inte var beredda.

Årsbokslutet fastställdes med knapp majoritet. Mycket talar för att det kommer att bli överklagat.

Något senare beslöt en knapp majoritet att frågan om ansvarsfrihet skulle behandlas vid samma sammanträde. I voteringen om ansvarsfrihet blev röstresultatet 19-19. Den tjänstgörande ordföranden fattade därigenom beslutet om att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet. Han använde sin utslagsröst.

Beslutet är en kraftig markering mot både kommunstyrelsen och de enskilda medlemmarna. Tre som särskilt bör funderar över som de ska sitta kvar är kommunalråden Anders ”Ankan” Bergman, Lars Erik Alversjö och Monica Pettersson. Egentligen borde man ta konsekvenserna och avgå. Om man har den integriteten återstår. Mycket talar för att man kommer att ta ”Anktricket” och låta  prickningen bara rinna av. Om dessa personer inte själva förstår vad som krävs av dem borde deras partiorganisationer avsätta dem. De bör lämna eller tvingas lämna samtliga sina politiska uppdrag.

Kommunstyrelsen har sig själv att skylla. I hanteringen av kritiken från revisorerna har man i stället för att ta till sig kritiken gått till närmast motangrepp. En del av kommunstyrelsen har både försökt tysta revisorer och argumentera emot revisorerna. Båda agerandena är inte försvarbara. Dessutom visar beslutet på hur dålig dialog opposition och majoritet har.

Den politiska ledningen har inte heller sett till så att alla ledamöter närvarat vid sammanträdet. DÅ hade detta inte inträffat. Det kan också vara så att ett antal ledamöter inte ville komma. Båda orsakerna visar på allvarliga demokratiska brister hos dessa ledare.

Det kommunstyrelsens majoritet gjort är politiskt oskickligt. Självklart borde detta få konsekvenser. En sak är klar och att medborgarna snabbt kommer att glömma vad som skett än inte sannolikt. Politikerna har spekulerat med skattebetalarnas pengar. Låt vara för en god sak. Även politikerna i Värmdö måste vara transparenta, dokumentera vad man gör och följa lagar och föreskrifter.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar