04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Trollprat kan vara brott

Mårtenssons meningar upplåter utrymme till skribenter som menar sig ha ett budskap. Följande artikel kom som kommentar till artikeln om ”nätmobbande kommunstyrelseledamöter”, länk, länk. I samråd med insändarförfattaren publicerar vi den nu i stället som debattartikel. Eftersom kommentaren var signerad ”bekymrad läsare” väljer vi att publicera den på samma sätt här

Det är rätt svårt att tro på Fredrik Sneibjerg (FP) och Max Ljungberg (MP) när de hävdar att det nu famösa trollpratet handlar om dem själva:

1) FS skriver först att han undrar om trollet är på hugget i dag. Om det hade varit sig själv han talade om borde han väl ha känt till det och skrivit ”I dag är trollet på hugget.” Hade det varit ML han menade, borde han ha skrivit ”Är du på hugget i dag, trollet?”

2) ML skriver att trollet har jobbat hårt och driver sin sak. Om det hade varit sig själv eller FS han talade om, borde han rimligen ha skrivit ”Du har jobbat och driver din sak hårt, trollet.” eller ”Jag har jobbat hårt och driver min sak.”

3) När ML säger ”nu” blev det trollvarning på dig, Fredrik, borde det betyda att det var först nu FS kvalificerade in i någon slags inre trollkrets, inte förr. Alltså var det inte FS som refererades till som troll förut, utan först nu, en stund senare i sammanträdet.

4) Det förnekar FS, med undantag för om han vore ett ”snällt, omtänksamt och roligt troll”. Vilket torde förutsätta att trollet som det refereras till är motsatsen: ett elakt, känslolöst och tråkigt troll, rimligen alltså någon i oppositionen.

5) Varpå man konstaterar att ett ”koalitionsinternt” troll går. Den enda som lämnade Kommunstyrelsesammanträdet var enligt de närvarandes utsaga, Per-Olof Fransson (KD). Det var inte FS eller ML som gick. Alltså kan ML inte ha refererat till sig själv eller FS.

6) OM det nu vore så att FS och ML jobbat hårt och drivit sin sak, motsägs det av FS/ML själva i sina svar till NVP. När mötet väl hade börjat var de möjligen färdigpålästa, men sedan hade de ”jättesvårt att hålla fokus och att hänga med i all argumentation”, vilket ju förutom att vara sorgligt och tragiskt på så många sätt, rätt kraftigt motsäger påståendet att någon av FS och ML samtidigt drev sin sak.

Sammantaget är det svårt att läsa nätmobbningen som något annat än just det. Beteendet skulle kunna falla under brottsbalkens kapitel 5, § 3 om förolämpning, med möjliga dagsböter som påföljd. Men det kräver förstås att någon av herrarna Ehrnstedt (S) och Fransson (KD) väljer att anmäla saken till polisen.

En fällande dom torde vara avlägsen eftersom de inte är direkt utpekade med namn. Däremot är spridningen genom Mårtenssons Meningars och NVP:s försorg stor, vilket innebär försvårande omständigheter när det eventuella brottet ska bedömas. Straffet torde ändå stanna vid att vara politiskt.

Tyvärr straffas även politiken av denna ”Trollgate”.

Bekymrad läsare

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar