04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Världsledande mobbingforskare kommenterar

Efter att Mårtenssons meningar, länk publicerade artikeln om Max Ljungbergs och Fredriks Sneibjergs troll under kommunstyrelsen har även Nacka Värmdö Posten, länk publicerat en artikel i ämnet.

Att medborgare är upprörda står klart. På några timmar fanns 17 kommentarer till artikeln. Samtliga talar om att agerandet är olämpligt. Den övervägande majoriteten talar om att de två politikerna bör avgå. Om kommunstyrelsens ordförande, Monica Pettersson kommer att agera i frågan återstår att se.

Ordföranden i utbildningsnämnden Max Ljungberg, en av politikerna menar sig inte ”nätnobba någon.” Han talar om ”humor” i stället.  Det är i vart fall vad han säger i en intervju med Mårtenssons meningar. Den person som lämnade mötet när han skrev om ”koaltionstrollet” var kristdemokraten P O Fransson. Dessutom lämnade enligt Ljungberg även kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson vid samma tidpunkt. Vem av dem han menar vara koalitionstroll vill han inte svara på. Andra som var med på kommunstyrlsemötet som inte vill kommentera med namn motsäger den verklighetsbeskrivningen.

Max Ljungberg ber i intervjun med Mårtenssons menignar om ursäkt och inser ”att det kan tolkas som om han nätmobbat”, vilket enligt Ljungberg inte var avsikten. Mårtenssons meningar är av åsikten att kombinationen av ”troll” och bilden på det oformliga trollet med påk rimligen borde vara kränkande.  Om det är åtalbart får framtiden utvisa.

Ljungberg själv reagerar kraftigt på kritik från andra. Mårtenssons meningar har dock bara mött positiva tillrop från Ljungberg. I andra sammanhang har Ljungberg reagerat kraftigare

En ledande tjänsteman i Värmdö som av rädsla för repressalier inte vill uppträda med namn menar att ”Ljungbergs ledarstil gör det svårt att göra ett bra jobb. Hans plötsliga vredesutbrott är en negativ arbetsmiljöfaktor.”

Ljungberg själv menar att Mårtenssons meningar inte ska uttala sig om nätmobbing. Rubriken ”Ankan gör kalkon är kränkande”, menar Ljungberg är kränkande. Han har då inte värderat innehållet i artikeln. När Mårtenssons meningar förklarar bakgrunden har Ljungberg inga kommentar. Att Mårtenssons meningar är satirisk i sin ton och menar att det man publicerar är asett för publicering och därigenom skiljer sig från det som  Ljungberg och Fredrik Sneibjerg skrivit kommenterar han inte heller. Ljungber vill heller inte kommentera det lämpliga i att han sysslar med annat under ett sammanträde. Däremot avser han, enligt egen utsago ”att sluta med det han gjorde vid det senaste kommunstyrelsemötet”.

Enligt källor som Mårtenssons meningar varit i kontakt med har Ljungberg frågat om ”Vem fan som läckt till Mårtensson” och då när det gäller de numera berömda trollen.

Mårtenssons meningar har intervjuat en av världens mest framstående forskare kring mobbing, professor  Dan Olweus, verksam vid Universitetet i Bergen. Han säger till Mårtenssons meningar att: ”mobbing för det första förutsätter en obalans i makt mellan parterna.” Det är inte svårt att se det mellan de styrande i en kommun och oppositionen i Värmdöfalet. Dessutom *är ”mobbning något som vanligtvis upprepas och pågår över en viss tid”, enligt professor Olweus. På fråga från Mårtenssons meningar säger professor Olweus att det ”inte är ovanligt att mobbare som blir påkomna ger mer eller mindre  fantasifulla borförklaringar till sitt beteende”. Det innebär inte enligt professor Olweus att mobbing inte förekommit. Det får enligt honom avgöras från fall till fall.

Mårtenssons meningar konstaterar precis som Nacka Värmdö Posten att epitetet ”troll” har använts om den socialdemokratiske politikern Kenneth Ehrstedt tidigare . Det står klart att vad som skett inte är en engångsföreteelse. Kommenterande under kommunstyrelsen på facebook är heller inget nytt.

Fotnot

Uppslagsverket wikipedia skriver så här om professor Dan Olweus

”Dan Åke Olweus, född 18 april 1931 i Kalmar, är en svensk psykolog som är professor i personlighetspsykologi vid universitetet i Bergen i Norge.

Olweus har tjänstgjort som rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, där han bedrev forskning om utagerande pojkar. Han avlade doktorsexamen i psykologivid Umeå universitet 1969. Vid denna tidpunkt kom de första internationella diskussionerna om fenomenet mobbning, och Olweus insåg sambandet med sin egen forskning. Han tillträdde som professor i Bergen 1969, och året därpå inledde han en av de första vetenskapliga undersökningarna om mobbning.

Förutom vetenskapliga rapporter har Olweus skrivit flera populärvetenskapliga böcker. Hans bok Åtgärdsprogram mot mobbning används ofta i svenska skolor. Han har erhållit flera internationella priser för sin forskning.”

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar