01272020Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Obama vs Putin

Putin5

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar