06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Glenn Greenwald beskriver Orwells skrämmande värld

Hegemoni är ett ord som översatt betyder världsherravälde. Frågan är bara vilken tolkning man gör av ordets innebörd och betydelse De flesta av oss har nog tolkat ordet med en geografisk referens. Romarna hade nästan hegemoni över den värld man kände då. Andra nationer har haft liknande ambitioner senare.

1932 skrev Aldous Huxley boken ”Brave New World”. Den beskriver ett samhälle där medborgarna inte ska tänka själva. Bara en liten del av överheten ska ha den uppgiften eller om man så vill privilegiet. Indoktrinering och propaganda säkerställer ett skrämmande samhälle. Ironin i titeln är hämtad från William Shakespeares teaterstycke Stormen. Romanen beskriver en sorts tankehegemoni.

I Georg Orwells bok 1984 ges en annan innebörd av begreppet hegemoni. Där blir övervakning av människors tankar till en bild av ett samhälle som i den värsta av världar skulle kunna bli verklighet. Boken skrevs redan 1948 och gavs ut 1949. I boken skapas bland annat uttrycket ”storebror ser dig”.

Vietnamkriget under kalla kriget var en sorts krig med hegemoniska förtecken. 1979 invaderade Ryska styrkor Afghanistan. Ett annat krig med hegemoniska förtecken. I båda fallen skapade krigen starka reaktioner mot USA respektive Ryssland och deras strävanden. I båda fallen gällde det av försvara politiska system.

Med internet skapades nya möjligheter. Friheten och åsiktsutbytet har ökat radikalt. Internet har blivit en frihetsrevolution i många dimensioner. Motkrafterna har inte låtit vänta på sig. I dag pågår kamp om hegemonin på nätet.

Upphovsrättshavare försöker skaffa sig så långtgående rättigheter att utveckling hindras. Bakgrunden är att man vill bevara gamla strukturer. Förnyelsen på upphovsrättsområdet har i det närmaste upphört. En del talar om att det går bakåt. Det är återigen hegemoniska strävanden.

Stater och framförallt USA försöker skaffa sig hegemoni på nätet. Genom NSA vill man ha hegemoni över vad alla världen människor uttrycker i skrift och i tal över nätet. NSA har när det gäller hegemoni kommit längre än vad Romarna en gång gjorde i den då kända världen. En mycket oroande insikt.

Avslöjandet av hur långt NSA hunnit i sina hegemonisträvanden gjordes av Edward Snowden, länk. Avslöjandena har upprört och väckt debatt. Journalisten som publicerade uppgifterna var Glenn Greenwald, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk skrö. Den bok han nu ger ut, ”Storebror ser dig” är ett viktigt och skrämmande dokument om hur en stats underrättelsetjänst vill skaffa sig en sorts intellektuell hegemoni.

Det är enbart med kunskap, engagemang och hårt arbete som vår tids hegemoniska strävanden kan stävjas och helst stoppas. Att läsa Greenwalds bok kan vara en början

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar