04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommun genomför olaglig fastighetsaffär?

Företrädare för socialdemokraterna och den styrande Alliansen i Värmdö kommun kallade i dag till presskonferens. Ämnet var att informera om försäljningen av 49% av aktierna i Värmdö Bostäder. Mårtenssons meningar har redan tidigare rapporterat om affären, länk. Till presskonferensen kom Värmdöjournalen och Nacka Värmdö Posten. 

Partnerskapet kring Värmdö Bostäder AB kommer att om planerna går i lås att ske mellan Rikshem och Värmdö kommun. Affären med aktierna i Värmdö Bostäder ser dock ut att bli en kontroversiell affär.

Priset för Bolagets aktier är enligt de inblandade och kommundirektören inte marknadsmässigt. Märkligt nog är man överens om detta. Externa experter ställer sig frågande till det låga priset. Allt talar för att Värmdö kommun säljer aktierna för ett underpris.

Hur stort underpriset är råder det oklarhet om, men i intervallet 100-400 miljoner framhåller en person med insyn i affären, som önskar vara anonym. Effekten blir  att kommunen berikar bolaget Rikshem med 49% av 100-400 miljoner kronor. Det är alltså ganska betydande medel som Värmdös skattebetalare går miste om.

Enligt jurister som Mårtenssons meningar varit i kontakt med kan överlåtelsen därmed strida mot kommunallagen.

Om någon kommunmedlem överklagar försäljningen kan domstol i så fall sätta stopp för affären.

En affär med underprissättning  där Täby kommun sålde ut en skola till allt för lågt pris för något år sedan underkändes av kammarrätten. I det fallet var underpriset bara någon enstaka miljon kronor.

Enligt det pressmeddelandet kring affären som Mårtenssons meningar tagit del av framgår att: ”detta en välkommen satsning på bostäder när efterfrågan är som störst i regionen.” man menar också att affären ger:  ”resurser för att investera i gemensamma byggprojekt och möjligheter att finansiera delar av all den infrastruktur som behöver byggas ut när kommunen växer snabbt”.

På fråga till en av de inblandade politikerna har denne svårt för att redogöra för vilka nya resurser som verkligen tillförs. I en anonym kommentar säger samme politiker att: ”Sanningen är att i grund och botten tillförs inga nya resurser.”

Man talar också i pressmeddelandet om att affären är ”en storsatsning på byggande av hyresrätter i Värmdö. De 1000 lägenheter som kan bli ett resultat av denna överenskommelse kommer, tillsammans med satsningarna i centrala Gustavsberg på över 2000 nya bostäder”

Enligt bedömare Mårtenssons meningar varit i kontakt med kommer affären att innebära maximalt 300 nya hyresrätter under den närmaste treårsperioden. Bostäder som Värmdö kommun haft egna resurser att själv uppföra om man så önskat.

Vidare skrivs det i pressmeddelandet att ”Överenskommelsen mellan Värmdö Kommun och Rikshem görs för att möjliggöra byggande av nya bostäder och stärka kommunens soliditet genom att låneskulden kan minskas.”

Enligt personer med insyn i affären stärker affären vare sig kommunens soliditet eller minskar låneskulden, givet att man genomför de satsningar som avtalet med Rikshem talar om. Skulle man däremot bygga väsentligt mindre än avtalet kan låneskulden minskas med upp till 250-300 miljoner kronor. I sammanhanget blygsamma belopp, eftersom Värmdö kommun har 1,6 miljarder i räntebärande skulder

Fotnot:

Det är värt att notera att pressträffen uppenbarligen inte var till för att ge möjlighet till en allsidig belysning av affären. Därför gavs inte Mårtenssons meningar möjligheter att ställa frågor direkt till de ansvariga politikerna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar