06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

USAs näste president heter faktiskt Donald J. Trump

Donald Trump vann det Amerikanska presidentvalet i närmast utklassningsstil. Med strax under 300 elektorer för Trump mot strax över 230 för Hillary Clinton råder det ingen tvekan om saken. Trump vann de viktiga staterna Iowa, Florida, Ohio, Pennsylvania och Wisconsin. Sedan kan man naturligtvis ifrågasätta valsystemet, men det är en annan fråga.

I praktiken var spänningen över när Trump vunnit Florida med 49,1% av rösterna mot 47,8% för Hillary Clinton. En ganska komfortabel seger. Resultaten talar för sig själv. Rapporteringen och medias roll väcker däremot frågor.

Svts valvaka

Sveriges television höll valvaka för Svenska folket. En ganska märklig tillställning. Det rådde ganska liten tvekan om var de som rapporterade i studion hade sina sympatier. De förmedlade också sina önskningar om vem som skulle vinna. Inte utifrån en Amerikansk kontext. I stället var den Europeeisk eller till och med en Svensk sådan.

När det såg ut att Hillary Clinton skulle vinna i Florida skulle detta innebära närmast ”game over” för Trump. När väl Trump började gå segrande ur kampen om Florida öppnade det sig enligt journalisterna nya möjligheter i andra delstater för Clinton. I verkligheten uppenbarade sig inte dessa. Trump hade däremot enligt journalisterna inga direkta chanser till att vinna. I vart fall ändafram till den punkt valresultatet kom.

Nyhetsförmedling och inte tyckande

Man hade som tittare på Svts valvaka kunnat önska sig rapportering och inte åsikter. Opartiskhet ska vara public service adelsmärke. Det är till och med inskrivet i avtalet mellan staten och Svt. Det var svårt att urskilja denna vaka. På morgonen satt besvikna och närmast tårögda journalister. Media upplevs inte sällan som en del av etablissemanget. Rollen som granskare ställer krav på en armlängds avstånd från de som granskas.

USAs president väljs märkligt nog av det Amerikanska folket.

Detta folks värderingar och åsikter har Svensk media inte lyckats skildra. I stället har journalisterna sökt agera opinionsmässigt som en sorts åsikts-kolonisatörer. Inte helt olika gamla kolonialmakter eller tidiga missionärer. Man verkar menat sig ha ett bättre och högre syfte. Det skulle man förverkliga genom att frälsa åskiktsbarbarerna. Förhållningssättet är oroande. Det gynnar Svenska anti-etablissemnagspartier. Det är märkligt att man inte tänkt på detta.

Opinionsundersökningsinstitut har som uppgift att spå valresultat.

För att vinna trovärdighet är det bra att resultaten från dessa ligger ganska nära det verkliga resultatet. I annat fall är den gamla tidens spågummor och spågubbar kanske att föredra. Att Brexit-anhängare och Trump-anhängare inte ville uppge sina sympatier visste de flesta. Det märkliga är bara att instituten inte tillräckligt korrelerat sina beräkningsmodeller för detta.

Med Donald Trump som USAs president går världen under

Via media har vi förstått att världens börsen kommer att kollapsa och att diverse andra marknader kommer att falla kraftigt vid en seger för Donald Trump. I allt väsentligt har detta representerat överdrifter och skrämselpropaganda. Marknaderna har reagerat med en nysning. Självklart finns det oro kring delar av Trumps politik. Det borde å andra sidan vara hanterbart. Inte minst med tanke på den maktdelningsstruktur som USA har. USA kommer att gå i konservativ riktning. Det var budskapet USAs folk sände till världen.

Den president som tonar fram är inte en galning

I stället verkar Donald Trump representera ett ledarskap som initialt balanserar mellan pragmatism och ett mått av populism. Han kommer genom en expansiv politik när det gäller infrastruktur skapa efterfrågan och i slutändan visst inflationstryck. Det kommer att ställa om fokus för framför allt världens centralbanker. Inflationsbekämpning kommer återigen att bli ett prioriterat mål. Det var ett tag sedan.

Den vita medelålders mannen åter populär

För de etablerade partierna kommer fokus att bli hur den medelålders vite mannen ska lockas tillbaka. Om man ignorerar honom kommer vi att se fler överraskningar i Europeeisk politik framöver. Med Obama kom vågen av ungdomar, svarta och HBTQ- personer att hamna i focus. Presidentalet i USA är den vite, medelålders, konservative, heterosexuelle mannens återkomst. Nästa stora väljargrupp som kan gör uppror är 65+ folket. I Sverige är de 25% av befolkningen 2020.

Bernie mot Donald är perspektivet även om det inte blev så i valet

Momentum i den Amerikanska politiken såg vi i Sanders och Trumps kampanjer under primärvalen. I denna ökade politiska polariteten finns dynamiken ute på höger och vänster ytterkanter. Som i ett trollslag har mitten blivit livlös. Det var inte länge sedan alla trängdes där. Vänsteraprtier och högerpartier kommer att få luft under vingarna med valresultatet i USA. Bilden är att Bernie och Donald är det som gäller.

Ett av offren blir frihandeln

Vi går en tid till mötes av isolationism. Frihandeln som bär med sig mycket gott som exempelvis demokrati går tuffa tider till mötes. Det är oroande. Rädslan för fri rörlighet sprider sig. Det är inte Trumps fel. I stället blir frihandeln orättvist mångas syndabock. Ett enkelt resonemang som är helt fel.

Oron med Trump

blir två områden. Det ena är klimatpoltiken. Det andra innebär en mer aggressiv militär Amerikansk militärpolitik. Den kommer i och för sig att kombineras med större krav på att Europa bär mer av sina egna kostnader för NATO. Det positiva i sammanhanget är  att focus i Amerikans säkerhetspolitisk kan komma att gå tillbaka till Europa. Detta i motsats till Obama eran.

Mot etablissemanget

Donald Trumps valseger är ett slag mot etablissemanget. Så kallat ”vanligt folk” har fått nog av politiska broilers och sådana som går finansvärldens intressen till mötes. Kraften i denna underström har underskattats.  Kanske också det stigma som det innebär att ställning mot detta i en opinionsundersökning. Här har vi en av förklaringarna till varför båsen Trumps valseger och Brexit blev överraskningar.

Frågan är bara hur änge Donald Trump upplevs som en som står utanför etablissemanget av väljarna?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar