05232022Huvudnyheter:

Borg lovar i sol och tar tillbaka i storm?

2014 är ett val. Det brukar sätta spår i budgeten. Anders Borg har fram till den förra budgeten han lade fram varit av ”spara-karaktär”. Det har  gjort att Sverige gått stärkt ut de kriser som drabbat omvärlden hårt.Framförallt [...]

Bra förslag från Alliansregeringen

I mångas ögon har bestämmelserna kring fåmansföretag stuckit i ögonen. I vart fall vissa effekter av reglerna. De kallas för 3:12 reglerna. En grupp som har utnyttjat reglerna är advokater och revisorer. Genom att bli delägare har man [...]