04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Borg lovar i sol och tar tillbaka i storm?

2014 är ett val. Det brukar sätta spår i budgeten.

Anders Borg har fram till den förra budgeten han lade fram varit av ”spara-karaktär”. Det har  gjort att Sverige gått stärkt ut de kriser som drabbat omvärlden hårt.Framförallt i Euroeuropa.  Basen för det Svenska ”budgetundret” är överskottsmålet. Det säger att statens budget över en konjunkturcykel ska generera ett överskott på 1% av BNP. Målet har givit stabilitet och gjort att kortsiktigt relaterad spendersamhet aldrig har fått se dagens ljus. En del av knorrat. Bland dem LO, vars ekonomer har lagt fram ett jättelikt stimulanspaket. Vad som står klart är att det inte är rätt tid för  ”slösa” just nu.

Vad ett femte jobbskatteavdrag kan kosta är oklart. Siffror på upptill 16 miljarder har nämnts.  Banken SEB tror på mer än det dubbla (35 miljarder). Då räknar man säkert in skattesänkningar för pensionärer också.

Idén med jobbskatteavdragen är att de skapar mer och fler jobb.

Det nya jobbskatteavdraget ska i så fall bli det femte i ordningen. Det förutsätter på en sak. Att ekonomin utvecklas positivt. Det krävs med andra ord tillväxt. I ett Europa som precis gått på semester lyser som, även ekonomiskt. Orosmolnen däremot börjar inte skönjas förrän i oktober.

Just nu kanske ett jobbskatteavdrag är möjligt.  Vare sig regeringen i sin helhet eller Anders Borg lär våga detta om Eurokrisen utvecklar sig till full ekonomisk storm i höst.

Konjunkturinstitutet är av tradition de största pessimisterna. De ger tummen ner för allt reformutrymme över 6 miljarder, länk.

Hur det går, lär vi veta senare i höst. Tyvärr verkar Anders Borg nagga i kanten på sitt varumärke. En kris däremot lär plocka fram den gamle ”Borgen”.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar