07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En döende papperstidning och sen då?

Medielandskapet har till stor del förändrats bara genom att marknadsförutsättningarna har ryckt undan det ekonomiska underlaget för viss journalistik. Ledningarna har fått skära. Journalister och fotografter har fått sparken. Resurserna [...]

Nätet & papperstidningen måste bli mer olika

Hur ska man skapa ekonomi på kombinationen av nättidning och papperstidning?                                   Frågan är inte en 10 000 kronors-fråga. Det är en miljardfråga i dollar. Svenska Dagbladet har sedan en tid [...]

Papperstidningsåret 2012

2012 var ett tungt år för Sveriges mediekoncerner. Det största mediakonglomeratet Bonniers omsatte för 29,1 miljarder kronor. Marginalen var blygsamma 2,8%. En nedgång med året dessförinnan då den låg på 4,2%.  4,7 miljarder omsatte [...]

Att Washington Post byter ägare betyder något

De sista 72 timmarna har ritat om mediakartan i USA. I var fall när det gäller tryckta medier. Inte bara det. Några av de stora opinionsbildarna i världen har bytt ägare. Vi talar om tidningar som Washington Post, länk, länk, Newsweek [...]