09282022Huvudnyheter:

Rösta för ett bättre Värmdö

Under de senaste åtta åren har Värmdö styrts av en borgerlig allians/koalition ledd av Värmdömoderaterna. Skandalerna har avlöst varandra, bland de senare märks sveket mot de boende i Charlottendal, som inte får den förskola de utlovats [...]

Värmdö: Ny organisation blir gammal och tvärt om

Valrörelsen har börjat på Värmdö. I det tysta har diskussioner förts om en förändrad nämndorganisation. IpPraktiken innebär förslaget att den ”nya” organsisationsmodellen med beställar och utförarnämnder avskaffas. [...]

Dåligt förhandlat av Värmdö kommun om porslinsfabriken

En epok går i graven. Den sista spillran av produktion försvinner nu från Gustavsbergs fabriker, länk. Snart tillverkas inte längre något sanitetsporslin i Värmdö kommun. En av förklaringarna till nedmoteringen är ägarna, det börsnoterade [...]

Moderaternas ”förval” till fullmäktige klart

Den moderata försöksnomineringen i Värmdö kommun är nu avslutad och offentliggjord. Segrare är Deshira Flankör. Hon verkar ha de aktivas förtroende. Ministern Hillevi Engström ska uppenbarligen finnas med på listan, men inte högst [...]