07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Gammal och klok

Hur ska vi kunna ta tillvara alla i politiken och framförallt de äldre?

Per Schlingmann slår ett slag för de äldre i politiken i dagens Expressen.
Det är helt riktigt som moderaternas partisekreterare säger. Det behövs fler äldre i politiken.
Det Schlingmann missar är distinktionen mellan gammal och äldre. Han talar om de gamla, men menar nog de äldre. 
I dag är medellivslängden för den som överlever födseln 78,94 år för män och 82,99 år för kvinnor. Överlever man sin 50 årsdag är blir man genomsnittligt  80,70 år om personen är en man och 84,14 år om  personen är kvinna. Lever man så länge som till 65 årsdagen lever mannen i genomsnitt 82,84 år och kvinnan i genomsnitt 85,67 år. Allt om vi får tro Statistiska Centralbyrån.  De gamla är väl i dag om vi ska vara språkligt korrekta de från cirka 80 år och uppåt.
Nu tror jag Schlingmann med gamla menar människor från 60-65 år och uppåt. Jag tror att 
65+ arna måste känna sig välkomna i samhället och samhällsdebatten. Annars riskerar vi att de bildar egna partier och med sin stora numerär kan de få ett mycket stort inflytande, vilket i sig inte är fel. Problemet är om gammal ställs mot ung i politiken.
En annan risk med äldre som inte upplever mening och välkomnande i samhället är att det skapas pensionärsligister. Exempel på detta kan vara grupper av äldre som sätter käppar i hjulet för samhällsapparaten. Där kan man tänka sig allt från grupper av äldre som överklagar politiska beslut till ligistgäng i ordets mer bostavliga betydelse. 
Att ta tillvara de äldre för att de har något att bidra med i samhället är en faktor. En annan är att de äldre måste få plats i samhällsdebatten och politiken för sin egen skull. Långsiktigt tror jag att de äldre kommer att få allt större politisk påverkanskraft och plats i de politiska församlingarna. De som långsiktigt har en sämre prognos är de yngre eftersom de blir en allt mindre grupp.
Politiken är ett av områdena där de äldre behövs. De behövs inom alla områden. En typ av organisationer som på sina håll diskriminerar de äldre är facken. 
En del fackliga organisationer, som Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund låter dem inte få ha förtroendeuppdrag efter 67 år fyllda. Däremot får dessa medlemmar gärna betala, men något inflytande får de inte. Åldersdiskriminering är något som vi måste diskutera mer och brännmärka när det sker.
Det är bra att Per Schlingmann tar upp hur äldre behandlas i politiken

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar