05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED: § 56a och b, "Stasiparagraferna"

I dag är det dags att behandla §56a och § 56b i upphovsrättslagen (1960:729).

Om någon har gjort ett upphovsrättsbrott, medverkat i ett upphovsrättsbrott eller planerat ett upphovsrättsbrott är det möjligt att göra husrannsakan.
Det behöver inte vara konstaterat att man medverkat eller planerat ett upphovsrättsbrott. 
Det räcker med att ”det skäligen kan antas”att så är fallet. 
Det innebär att kriterierna för husrannsakan vid upphovsrättsbrott är mycket lågt ställda, jämfört med andra typer av brott.
Lagstiftaren på så sätt att brott mot upphovsrätten är mycket viktiga. 
Brotten ska kväsas i sin linda. Rättsosäkerheten för den enskilde blir stor. Bara tanken på ideliga husrannsakningar kan få den starkaste att bryta ihop. 
Detta var en metodik som till exempel STASI i Östtyskland använde. 
Denna princip som föreslås kan inte förenas med en rättstat.
Det ställs inga krav på att den som yrkar på husrannsakan ska ställa säkerhet för den olägenhet intrånget innebär. 
Det kan ju faktiskt vara falskt alarm. 
På så sätt blir det ingen jämnvikt mellan upphovsrättshavaren och den ”misstänke upphovsrättsbrottslingen”.
I praktiken blir det dessutom möjligt för upphovsrättshavarna att få tillgång till enskildas hus utan att de vet om det. Lås dörren rejält för annars kommer skivbolaget på besök när du är borta.
Jag är inte stolt över att vara borgerlig när man läser lagförslaget. 
Gammelmedia: Aftonbladet, GP

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar