07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur gör man bäst?

Piratpartiets Christian Engström kräver att nätintegriteten skyddas i en EU-lag, länk

I sak kan man inte annat än instämma. Det som blir problemet är att få igenom detta. Vi har sett hur telecomdirektivet förvandlats från ett dokument som skulle skydda konsumenterna till att bli ett hot mot det fri internet. Tilläggen 138 och 166 som bland annat Lena Ek varit med om att slåss för räddade medborgarna i sista stund.

Engströms intentioner är bra. Frågan är om metoden fungerar i praktiken. Det gäller att Engström lierar sig med andra så att det blir en tillräckligt stor kritisk massa för att skapa ett direktiv som verkligen gör det som var avsikten.
Både fransmän och engelsmän motarbetar från olika utgångspunkter friheten på nätet. 
President Sarkozy är en mäktig motståndare till frihet på internet.
Det gäller att liberalerna stärks i parlamentet. Den partigruppen är tillräckligt stor för att kunna utöva inflytande.
Andra bloggar: Rick Falkvinge, Farmor Gun, HAX,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar