07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Några reflektioner kring FRA 2.0 förslaget från regeringen

Regeringen har gett kommittén som ska granska FRA lagens följder sina direktiv i dag, rapporterar Svd och DN. Den 10 februari la regeringen fram sitt förslag till FRA lagen 2.0.

Vid en översiktlig läsning kan jag inte se annat än att regeringen försökt förbättra lagen ur integritetssynvinkel. Om detta räcker är jag fortfarande tveksam till.
På sidan 34 i förslaget finns en formulering som ger ganska vida möjligheter. Regeringen skriver så här: ”Ett fall då intresset av skydd för samhället väger tungt jämfört med integritetsintresset är när signalspaning behövs för att kartlägga yttre hot mot landet. Med militära hot avses härvid inte bara konkreta, omedelbara överhängande hot utan också potentiella hot på längre sikt.”
Här finns många möjligheter till signalspaning. 
En sak blir klar och det är syftet med lagen. Ett av de viktiga syftena är att övervaka tjänstemän inom försvarsmakten och UD. I regeringens förslag står det på sidan 36 i förslaget:
 ”Slutligen finns det förhållanden av särskilt utrikes-, försvars- eller säkerhetspolitiskt intresse som inte kan kategoriseras som hot i egentlig mening men som det är av avgörande betydelse att förmågan till underrättelseinhämtning genom signalspaning omfattar. Det rör sig om sådan information som behövs som underlag för beslut av stor betydelse för Sveriges relationer till omvärlden. Informationen kan hänföras till främmande makts avsikter och agerande, dvs verksamheten avser aktörer som handlar i egenskap av företrädare för främmande makt.”

Genom denna skrivning ger man FRA rätt att spana på bland  andra främmande länders förhandlare med Sverige och Sveriges egna förhandlare inom det utrikespolitiska och försvarspolitiska området.
I yttre hot mot Sveriges infrastruktur avses också ”hot mot IT-system” om man läser på sidan 37. Här öppnas tolkningar för att spionera på många inom it och internetbranschen.
Hur man tolkar lagtexten beror naturligtvis på vilken förförståelse man har. Tror jag som läsare på att myndigheten FRA  kommer att göra rimliga tolkningar av lagen eller tror jag  inte det.
Det finns vissa möjligheter om det bedöms som brådskande med signalspaning att inte invänta domstolsbeslut. Det öppnar obehagliga möjligheter.
Lagen behöver lusläsas. 
Detta var mina första snabba reflektioner.
Andra medier: Aftonbladet, Svt

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar