06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ännu en gång resursskoleutredningen

Hänt i Värmdö

En enig kommunstyrelsen beslutade om att den så kallade resursskoleutredningen ska ledas av en parlamentarisk utredningsgrupp.
Varje parti utser själv vem de vill representeras av. Det är ett bra beslut. Heder åt alla politiker som kunde ena sig kring detta. För centern som drivit frågan om en fristående parlamentarisk ledningsgrupp är detta naturligtvis en framgång.
Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att avtalet med resursskolan förlängs till att gälla hela läsåret 2010/11. Det är också ett bra beslut.
Utredningsdirektiven förtydligades så att utredningen ska komma med förslag på hur man kan arbeta klokare och smartare mellan de två ansvariga förvaltningsområdena skola och socialtjänst. Det är också bra.
Nu börjar arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten i utbildningen för barn med särskilda behov. Det är ett mycket viktigt arbete.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar