07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sveriges Hugo Chavez, Lars Ohly har talat

Sveriges Hugo Chavez, Lars Ohly har tagit till orda och berättat om vad som väntar företagen i Sverige. Det förefaller rimligt att partiledarna för de gröna åker till Venezuela och lär sig förstatligandets konst, givet att de vinner valet. I en intervju med e24.se berättar Lars Ohly vilka förstatliganden som ska göras, länk.

I artikeln säger Ohly att: ”Framför allt de här senast avreglerade verksamheterna, Apoteket, Bilprovningen och den pågående avregleringen av järnvägen. Det är sådant som jag helst skulle vilja stoppa och rulla tillbaka. Och jag tror att det är fullt möjligt att stoppa järvägsavregleringen som ska träda i kraft den 1 oktober. Även om det kommer att vara jobbigt och svårt så kommer vi att göra vad vi kan.

Bilprovningen kommer det inte bli några större problem att återförstatliga, eftersom den nyligen konkurrensutsattes och inte har kommit så långt i privatiseringen.”

Han utvecklar sina tankar och berättar om fler företag som han önskar men inte vågar sätta klorna i:
Helst skulle han vilja att också börsen åter kom i statens ägo, men det skulle inte vara ”väl använda pengar att lägga ett bud på Stockholmsbörsen”. De pengar som det skulle kosta att köpa tillbaka det som Alliansregeringen sålt, exempelvis Vin&Sprit, under den senaste mandatperioden behövs till välfärden. Därför kommer även en regering med De rödgröna i spetsen tvingas att leva med en del beslut som nuvarande regering tagit.”

Ohly har tankar som jag tror att det är viktigt att de breda väljargrupperna blir varse. Att han sedan inte är påläst är en annan sak. Bilprovningen till exempel är i dag bara delvis ägd av staten sedan åtskilliga tiotals år. Nu ska detta tydligen rivas upp.

Vad bloggen är förundrad över är att det Svenska bolag som har prospekteringsrätt i Östersjön inte finns med i första förstatligandevågen.

Visst låter det härligt att Sverige kommer i sällskap med länder som Venezuela, Cuba och Nordkorea. Låter det inte som ett framgångskoncept så säg?

Andra medier: DN, Nyhetskanalen,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar