07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags för ekonomisk kompetens i domstolarna

Då är en långkörare i media avslutad.

Frågan ar har varit: Kommer SAAB att beviljas företagsrekonstruktion, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk?

Hovrätten menade att den prövning tingsrätten gjort i stället skulle ha gjorts av företagsrekonstruktören. Man prövade för mycket olika frågeställningar.
Så, trots tvekan beviljade hovrätten rekonstruktionen. Det ska nämligen bara vara en prövning som stävjar rent missbruk.
Som vanligt uttalar sig konkursförvaltaren Rolf Åbjörnsson i frågan, länk.
Syrligt också, som vanligt eftersom han gått miste om ett rejält uppdrag.
Hans kunskap i ekonomiska frågor i allmänhet och om SAAB i synnerhet är det inte mycket att hurra för. Det borde ställas krav på kvalificerad ekonomisk utbildning för konkursförvaltare. Särskilt herr Åbjörnsson skulle ha nytta av en sådan.
Vad som är värt att notera är att både tingsrätt och hovrätt dristar sig till att föra resonemang på ekonomins område. Man kan verkligen undra om de vet vad de talar om. Komplexiteten i ett företag av SAABs storlek är betydande. Den greppar inte domstolarna i dag.
Det avgörs allt fler mål där knäckfrågan är ett eller flera komplexa ekonomiska orsakssammanhang.
Bloggen menar att det borde antingen införas specialdomstolar med ekonomisk kompetens eller ställas krav på ekonomisk sakkunskap när man avgör ekonomiskt relaterade mål. Det borde också gälla konkursförvaltare.
Om detta inte sker kommer tilltron till rättssystemet allt mer att gröpas ur.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar