01182020Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Centern håller stämma

Centerpartiet sin stämma i Karlstad den 19-22 september. Som vanligt ska många motioner och förslag debatteras.

Centerns Ungdomsförbund för fram sina synpunkter inför stämman på Youtube. Ett bland många exempel på hur debatten genom sociala medier utvecklas.

hur d

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar