07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Oljepriser och förnybar energi

Oljepriset har fallit från nivåer på strax över 110 dollar per fat ( för Brentolja) i våras till nivåer kring 85 dollar per fat ( för Brentolja). I det tysta har förutsättningarna för oljeproducenterna radikalt förändrats. Det förklarar fallet. Tidigare innebar orostider högre oljepriser. Så är det inte längre. Vi ser en ny råoljemarknad växa fram.  Kanske en som försvårar omställningen till förnyelsebara energikällor. Höga världsmarknadspriser har gjort omställningen lönsam.

Genom utvinningen av skifferolja har USA drastiskt minskat sitt behov av att importera olja. Visserligen är skifferoljan dyr att producera: Produktionskostnaderna ligger kring 85-90 dollar per fat. Detta ska jämföras med produktionskostnaderna i mellanöstern som ligger kring 40 dollar per fat.

För Ryssland innebär de sjunkande oljepriserna stora problem. Budgeten är baserad på ett oljepris närmare 100 dollar per fat. Långsiktigt kommer låga oljepriser slå hårt mot Ryssland. Detta är självklart en av förklaringarna till varför den Ryska rubeln handlas på historiskt låga nivåer.

När förr oro kunde mätas i ett högre oljepris blir nu prissättningen mera komplex. Det underliggande starka trycket på oljepriserna är borta. I stället finns en ganska stabil balanspunkt kring 90-100 dollar per fat. Högre priser än 120 dollar per fat finns det inte utrymmer för med dagens konsumtion. Lägre priser än 95-100 dollar per fat uthålligt lär vi inte se. Viss kan kortsiktiga sättningar ses nedåt 80-85 dollar per fat. Lägre nivåer än 95-100 dollar per fat gör skifferoljan och en del nya oljefyndigheter till havs allt för riskabla ekonomiskt.

Med så låga oljepriser spricker kalkylen för en hel del alternativa energiprojekt. Skatter kommer på en del marknader att göra alternativa energiinvesteringar lönsamma. På andra marknader faller incitamentet bort. Konkurrensvillkoren förändras ofördelaktigt för förnyelsebar energi Det talas det tyst om ännu.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar