06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det våras för gratistidningen?

Självklart finns det inga gratistidningar. Det är alltid någon som betalar för tidningen. Historiskt har papperstidningen finansierats av läsarna och annonsörerna. Enkelt uppdelat kan man säga att läsarna har betalt, tryck, papper och [...]

En döende papperstidning och sen då?

Medielandskapet har till stor del förändrats bara genom att marknadsförutsättningarna har ryckt undan det ekonomiska underlaget för viss journalistik. Ledningarna har fått skära. Journalister och fotografter har fått sparken. Resurserna [...]

Stampen Media Group mot gravöl Schibsted ökar

Stampen Media Group, Sveriges näst största media grupp, efter Bonniers har publicerat sitt resultat för 2013, länk. Det är en dyster läsning. På samma sätt som Bonnierkoncernens minimalistiska information om 2013 som också är dyster [...]

Att Washington Post byter ägare betyder något

De sista 72 timmarna har ritat om mediakartan i USA. I var fall när det gäller tryckta medier. Inte bara det. Några av de stora opinionsbildarna i världen har bytt ägare. Vi talar om tidningar som Washington Post, länk, länk, Newsweek [...]

Uppvaknande kring journalistiken

I ett debattinlägg berättar nu Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K. Samuelsson och den digitala chefen Fredrik Karén  att man ska börja ta betalt på nätet, länk. Samtidigt ger man uttryck för ett visst nytänkande när man i artikeln [...]

Uppvaknande kring journalistiken

I ett debattinlägg berättar nu Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K. Samuelsson och den digitala chefen Fredrik Karén  att man ska börja ta betalt på nätet, länk. Samtidigt ger man uttryck för ett visst nytänkande när man i artikeln [...]