06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kända politiker: Byt ut folket

Var finns balanspunkten mellan vad samhället ska bestämma och vad medborgaren själv ska bestämma? Hur stor ska den privata sektorn vara för den enskilde? Hur skapar man möjlighet för människor att göra egna val?

Förutsättningen för det liberala samhället är att de valda respekterar de ramar och regler som väljarna formulerat. När man läser intervjun med Margot Wallström om Lissabonfördraget ser man exempel på motsatsen. Intervjun är förmedlad av HAX
Hanna Wagenius blir uppgiven av den dåliga respekten som politiker visar för väljarnas beslut.
Bertolt Brecht skrev dikten ”lärandets lov”, där han säger:
Var inte rädd för att fråga, kamrat!
Låt ingen lura dig
Se efter själv!
Vad du inte själv vet
Vet du ej
Granska din räkning
Du ska ju betala
Sätt ditt finger på varje siffra
Fråga: hur kom den dit?
Du ska ta ledningen och makter.
Bertolt Brecht kritiserade först nazismens förtryck, från en socialistisk utgångspunkt. Så småningom blev han en stark kritiker av DDRs kontrollsamhälle. I dagens läge skulle vi lika gärna se honom som liberal.
På ett annat ställe talar han om att om folket och politikerna inte är överens så får politikerna byta ut folket.
Det öppna samhället är på reträtt. Kontrollsamhället är på frammarch. En ohelig allians mellan konservativa och socialdemokrater driver oss dit. De möjligheter som internet kunnat skapa håller på att försvinna. Friheten begränsas på internet. Därigenom ökar klasskillnaderna igen. Öppna nätverk är en viktig del av en jämlikt samhälle. Det vill socialdemokraterna offra på den föråldrade upphovsrättens altare.
Det som bekymrar allra mest är bristen på respekt politikerna visar för väljarnas beslut.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar