05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Beatrice Ask bortförklarar när hon borde vara självkritisk

Beatrice Ask kommer med veckans sämsta bortförklaring när det gäller IPRED lagen.

Hon säger i en Svd artikel, länk,  att ”även politiker måste fatta beslut som är obekväma”. Hon tror att opinionen påverkas av den högljudda debatten och stödet kommer att öka när lagen väl är införd. 
Man tar sig för pannan. Om folket har tagit intryck av debatten då säger det något om dess inställning. När de första barnfamiljerna fått inbetalningskortet från Ifpi kommer inte folkstormen att minska. Den kommer att öka.
79% av männen mellan 15 till 29 är mot IPRED-lagen. I åldersgruppen män 30-49 år är det 65% som är mot lagen. 32% av alla tillfrågade är emot de ändringar som gjort i upphovsrätten.
Vi har ett val 2010. De människor som har en åsikt om integritet och upphovsrätt kommer med största sannolikhet inte att ändra den. Däremot kan de välja ett annat parti i riksdagsvalet. Då blir det sannolikt inte en röst på moderaterna. 
Det vi ser är en rörelse i samhället som har en betydande del av sitt liv relaterat till internet. Dessa människor har svårt att förstå kriminaliseringen av fildelning. De förstår inte varför upphovsrättsinnehavarna ska ha större rättigheter än en familj som har fått någon mördad. IPRED lagen saknar proportioner. 
Regeringen måste börja i andra ändan. Inte börja som en socialdemokratiskt regering och titta på hur begränsningarna ska se ut för medborgarna. I stället måste man definiera rättigheterna för medborgarna. I upphovsrätts- och integritetssammanhang har Alliansregeringen inte levt upp till förväntningarna. Det är dags för regeringen att utvidga medborgarnas rättigheter kopplade till upphovsrätt och personlig integritet. Den stora starka staten, storebrorsstaten är inte en borgerlig stat. Tyvärr är det den Alliansregeringen implementerar. 
Man går hand i hand med upphovsrättsindustrin. De förläningar i form av stärkt rättslig ställning man gett upphovsrättsindustrin är uppseendeväckande. När ser regeringen själv att man går ett särintesse allt för långt till mötes. 
Regeringen går däremot i otakt med opinionen. Det är uppenbart. Man hade hoppats på ett krismedvetande från regeringen. Man får hoppas att Sifoundersökningen skapar det i stället för bortförklaringar.
Krismedvetande ställer krav på omorientering. Vi ser att äldre och kvinnor är marginellt mer positivt inställda till IPRED-lagen. Fortfarande anser folket att regeringen stiftar lagar om upphovsrätt och integritet som man inte accepterar. Om valet ska vinnas 2010 måste regeringen lyssna på folket i frågor om integritet och upphovsrätt. 
Regeringen bör starta sin omorientering genom att sätta igång ett lagstiftningsarbete kring intellektuell allemansrätt. Skriv på uppropet Du också, länk

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar