04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Öppet brev om infartsparkeringarna i Värmdö kommun

Öppet brev till Peter Frej,  ordförande för samhällsplaneringsnämnden.

Politiker, såväl i Värmdö kommun som i riket, vill få bilister att åka mer kollektivt. Skälet är att värna miljön och att minska trängseln. Invånarna på Värmdö har länge efterlyst fler platser för att kunna infartsparkera. Efterfrågan har ökat med anledning av renoveringen av Danvikstullsbron. Fler och fler förefaller även ta bussen till arbetet än tidigare. För att denna positiva trend ska understödjas och bestå krävs fler infartsparkeringar i Värmdö kommun. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i kommunfullmäktige. För egen del har jag nyligen lagt en motion om att förhandlingar ska inledas med markägaren för att fler infartsparkeringsplatser ska skapas vid Värmdö Marknad.  Detta kommer troligen inte att räcka, trots att kommunen lyckats få till några fler platser på andra ställen. Därför föreslår jag ytterligare en plats som kan vara lämplig att anordna infartsparkering på, nämligen Landvik och Dahls stora parkeringsplats/öppna yta vid Idrottsvägen i Gustavsberg. Platsen används bara i mindre omfattning, bland annat för parkering mot avgift. En avgiftsbelagd parkering är emellertid inte något alternativ för den som vill infartsparkera. Jag föreslår därför att kommunen inleder förhandlingar med Landvik och Dahl om att hyra platsen ifråga för infartsparkering.

Med vänlig hälsning

Henrik Paulsen

Kommunfullmäktigeledamot

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar