04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Låga räntor, spökekonomier och börserna

Vi skrev för några dagar om att det fanns risk för korrigeringar om USAs riksbank, FED skulle ta bort sin likviditetsstimulans, länk. Knappt hade detta skrivits förrän Ben Bernake började vädra dessa tankar i offentligheten. Aktiemarknaden i USA som fått sin uppgång i mycket baserat på likviditet och inte på fundamenta reagerade omedelbart, länk länk. Stora korrigeringar skedde omedelbart, bara för att frågan började diskuteras av den ansvarige, Ben Bernake.

Den Japanska ekonomin är en ekonomi som sedan länge i allt väsentligt är en av staten likviditetsstyrd ekonomi. Den grundläggande efterfrågemekanismen är satt ur spel. I stället är det statens likviditetsflöde som skapar ekonomin.

Fortfarande har man inte haft förmågan eller viljan att avveckla företag och banker från 1980 och1990 talens stora bubbla. Spökföretag och spökbanken som existerar tack vare en sorts ekonomisk respirator är relativt vanliga. En stat som har extremt låga upplåningskostnader kan kosta på sig att försörja hela samhällskroppen med likviditet. För den ekonomiska utvecklingen är metoden förödande.

Tyvärr finns risken att Syd och Medelhavsekonomierna i Europa går samma öde till mötes. Hela modellen bygger på att priset på kapital är lågt eller till och med extremet lågt. Man konserverar problem i stället för att genomföra strukturåtgärder. Vi ser tendenser till att i vart fall den Franska ekonomin är på väg åt det hållet. Den Italienska är där de facto.

Problemet med likviditetsstyrda ekonomier i stället för efterfrågestyrda är att alla blickar riktas mot dem som håller i likviditeskranen, vanligen regeringen och eller riksbanken.

Minsta antydan till att likvidteten stryps utlöser kaos. De kursfall som vi sett under den senaste tiden är relaterade till att USA funderar på att minska och på sikt avskaffa likvidtetsdopingen. Dess ekonomi klarar detta och en betydligt högre räntenivå. Andra ekonomier har mycket svårare att klara omställningen. Det är klart att förändringen kommer. Frågan är bara hur stora konsekvenserna blir? Även starters resurser är ändliga.

För Sveriges del blir konsekvensen framförallt att efterfrågan på viktiga exportmarknader minskar. De får till följd att man i vart fall på kort sikt vill minska priset på pengar även i Sverige, länk.

Sakta men säkert är vi globalt på väg mot högre priser på pengar. Det kommer att ge konsekvenser och betydande sådana.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar