04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nalle brummar missnöjt

Björn ”Nalle” Wahlroos, känd som frispråkig ägare i Nordea talar klarspråk i en artikel i SvD, länk. Wahlroos pekar på obalanser i Eurozonen och oviljan att inse alvaret i situationen. Bland de allvarliga effekterna som  Nalle påpekar är att politikerna jublar över tillväxt som är tiondelar av procent. En kraftigt övervärderad Euro och för höga arbetskraftskostnader. De ansvariga är politikerna som vare sig vill eller vågar tala klarspråk och vidta åtgärder.

Det är värt att notera att ”Nalle” är gammal kommunist, med ett socialt engagemang. Till detta kommer att han blivit en av Nordens mest framgångsrika kapitalister med fokus på finansiellt relaterade investeringar. En viktig del av hans framgång är förmågan att läsa de makroekonomiska förändringarna och analysera orsakerna. Det är inte vem som helst som brummar missnöjt

Vad Nalle inte direkt talar om är att skillnaderna mellan de välskötta ekonomierna, länk och de vanskötta ökar. Länder som Italien och Frankrike är illa ute. Politikerna i dessa länder ser inte allvaret. Man har en attityd av ”business as usual”. Sorgebarnet Grekland är långt ifrån att vara på bättringsvägen.

I grunden ligger som Mårtenssons meningar påpekat djupa och allvarliga strukturella problem inom EU området i allmänhet och Euro-området i synnerhet. I detta sammanhang används EU allt mer för att konservera en situation som inte är hållbar. Samma EU skulle kunna användas för att bli en spjutspets. Wahlroos talar om att misär väntar. Då menar han på lite längre sikt. Redan hösten ser ut att bli mer turbulent än på länge. En späd konjunkturförbättring riskerar att dödas av skräck och oro. Den Inomeuropeeiska problemen är inte lösta och nu riskerar situationen i Syrien att eskalera till krig med externa aktörer direkt indragna.

Ekonomisk höststorm i antågande.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar