06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Flyktingkatastrof kräver solidaritet

Flyktingfrågan blir allt mer brännande i Europa. Det råder ingen tvekan om att det finns många människor får utså fruktansvärda umbäranden. När Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar om att att flyktingmottagandet måste ske solidariskt, där alla EUs medlemsländer bidrar med sin hel, visar hon mod och klokskap, länk. Problemet är bara att fram till nu har alla sådana förslag blockerats.

Det kan finnas anledning att se hur denna ”solidaritet” idag ser ut i Europa.

När det gäller antalet mottagna flyktingar i absoluta tal kommer Tyskland på första  plats med cirka 40 000 mottagna, följt av Sverige med cirka 30 000 mottagna, följt av Italien, Schweiz, Frankrike, Holland och Storbritannien.

När det gäller antalet beviljade asylansökningar leder Bulgarien med 94,2%, följt av Sverige på 76,6%, Cypern på 76,2%, Malta 72,6%. Därefter kommer Danmark med 67,7%. Tyskland godkänner 41,6% av ansökningarna, Storbritannien 38,4% och Frankrike 21,6% av ansökningarna.

När det gäller mottagningen per capita leder Sverige med 317,8  flyktingar per 100 000 invånare. Detta kan man jämföra med Tysklands  50,2 flyktingar per 100 000 invånare. Därigenom hamnar Tyskland på 10 plats . Efter Sverige kommer Malta (290), Schweiz (190), Cypern (120), Danmark (98), Bulgarien (97), Norge (96), Nederländerna (80) och Belgien (75).

Statistiken ovan kommer  kommer från EUs Eurostat.

Antalet flyktingar som tar sig över medelhavet kan närma sig 500 000 i år, länk. Till dessa människor kommer flyktingar från andra oroshärdar  framförallt i Afrika.

Flyktingkatastroferna är en effekt av att världen inte kan förebygga eller lösa konflikter genom ett havererat FN systemet, Ingen av supermakterna har tillräckligt mod eller kapacitet att själv göra det. När väl katastroferna ger de fruktansvärda resultat de gör finns det länder som håller sig undan och inte tar sin del av ansvaret. I efterdyningarna  till flyktingkatastroferna krävs solidaritet in många olika dimensioner. Därför ar det bra att Angela Merkel talar klarspråk. Siffrorna gör det för den delen också.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar