12042022Huvudnyheter:

Magdalena Andersson första budget

Den nya regeringen har lagt fram sitt förslag till budget. Det är viktigt att komma ihåg att denna budget är ett av två förslag till budget. Alliansen kommer också med sitt förslag. Vilket av förslagen som vinner är oklart.

Genom denna situation blir framtiden för Sveriges ekonomi mer oklar än vad som är nyttigt för landet. Det är alltid en risk för en nation. Regeringen har inte som man på valnatten menade sökt finna lösningar över blockgränsen. I stället har man sökt lösningar till vänster. Det är klart att det skapar konfrontation.

Budgeten innehåller skattehöjningar för dem som tjänar mer än 35.000 kronor i månaden. Marginalskatter på över 60% gör att Sverige blir världsmästare i marginalskatt. Frankrike försökte ta ledartröjan, men fick avstå. Marginalskattehöjningen lär ge lite pengar men ha ett stort symbolvärde. En ganska oklok strategi

Vad Anderssons lador innehåller kan man diskutera. Att de inte är tomma står klart, länk. Statsskulden är 35% av BNP. Det talar ett annat språk än metaforen med de tomma ladorna. BNP ökar snabbare än statsskulden. Det är hälsotecken.

Regeringens satsningar på skola och försvar har stor förankring. Även en del av klimatsatsningarna har det. 5,5 miljarder ytterligare satsas per år försvaret, länk. Mindre klasser är säkert också uppskattade.

Nu återstår att se vilken riktning Sverige tar. Det är långt ifrån säkert att det blir regeringens

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar