04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vänstern, media och politiken

Det är välkänt att partisympatierna bland journalister tydligt drar åt det rödgröna hållet. Att det i sin tur påverkar rapporteringen är uppenbart, men exakt hur denna mekanism ser ut är svårare att säga.

Det finns tecken på att media – i vart fall under valår – faktiskt är rimligt balanserade vad gäller hur de behandlar de två politiska blocken, som sådana.

Samtidigt visar en undersökning från Yougov att allmänheten tydligt uppfattar svenska media som vänstervridna i ett antal sakfrågor. (Mer så i Sverige än i de sex andra europeiska länder som ingick i mätningen.)

Politiska (och andra) värderingar påverkar så väl journalisters urval som vinkel. Det är helt enkelt ett mänskligt drag. Det behöver inte ens ligga något medvetet ont uppsåt bakom. Vilket inte skall ses som en ursäkt, utan mer som en förklaring.

Den samlade bilden är att påståendet om att journalister är vänster i stort sett är korrekt – men komplext och mångbottnat.

Min första poäng är att vänsterdominansen i media förmodligen inte är så organiserad som man ibland kan förledas att tro. Men det gör inte saken ett dugg bättre. Tvärt om har en individuell, decentraliserad bias – som mest bygger på något slags allmän samsyn mellan människor som liknar varandra – mycket starka rötter.

Räkna inte med att detta kommer att förändras till det bättre.

Vilket leder mig till min andra poäng. Neutrala nyhetsmedia är en myt. Den som vill ha en någorlunda korrekt bild av verkligheten måste ifrågasätta allt och söka information från många olika källor.

Vilket de flesta människor inte gör. Det är inte svårt att se att det informationsunderskott som uppstår kan få negativa konsekvenser, så väl för individen som för samhället i stort.

Lägg till detta att vi lever i ett överväldigande informationsbrus – i vilket information om samhällsfrågor och politik knappast är vad de flesta människor prioriterar.

Detta är vad man har att förhålla sig till om man vill försöka nå folket – för att förändra något i vårt samhälle. Inte att undra på att det politiska klimatet känns allt hispigare.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna