09222019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Klimatpanik är en riktigt, riktigt dålig plan

I en krissituation brukar de klara sig bäst som håller huvudet kallt – medan panikslagna människor ofta gör irrationella och kontraproduktiva val. Till att börja med är det bra att ta reda på hur allvarlig situationen är – [...]

En perfekt svensk storm

Svenska politiker är på väg att skapa en perfekt storm, där en mängd faktorer samverkar. Det absurda är att det sker genom medvetna beslut, som ofta saknar verklighetsförankring och som strider mot sunt förnuft. Och när man stör dynamiska [...]

Staten – därför fungerar den inte

I civilsamhället, i näringslivet och i vanliga människors liv gäller att om saker och ting förändras – då måste man anpassa sig till det. Sådan förändring sker normalt sett snabbt, spontant och frivilligt. I de delar av [...]

Visst kan EU vara ett »smörgåsbord«!

Det heter ofta att EU inte är ett smörgåsbord. Antingen är man med på allt – eller inte alls. Men behöver det verkligen vara så? EU är i praktiken redan ett smörgåsbord. Vissa länder är inte med i Schengen-samarbetet. Vissa [...]

Sverige behöver ett politiskt systemskifte

Man kan kanske inte skylla allt som är fel på våra politiker. Men mycket. Många problem i vårt samhälle är resultatet av politiskt storhetsvansinne, klåfingrighet, inkompetens, missriktad välvilja, dogmatism, arrogans, politisk korruption [...]

Moderaternas svek mot rättsstatens principer

Mitt politiska intresse började 1976. Då var det Moderaterna som gällde. Gösta Bohman var partiledare. Man hade principer, visioner och en ideologisk klangbotten. Man var tuff mot brottslighet – men var aldrig beredda att offra den [...]

Malmös förfall är en konsekvens av den politik som förts

Malmö kallas ibland Sveriges Chicago. Det är mer träffande än man kanske kan tro. På samma sätt som under förbudstiden i 20-talets USA hålls mycket av brottsligheten uppe av ett drogförbud. Det är samma mekanismer som ligger bakom, [...]

Fake news är bara en liten del av problemet

För att människor skall kunna fatta informerade beslut (som att rösta) behöver de korrekt information. Men sådan är en bristvara. Vi tycks leva i en tid där disparata krafter gör det allt svårare att skapa sig en någorlunda objektiv [...]

Vänsterns skamlöshet och borgerlighetens diskreta skam

Debaclet kring den moderate riksdagsmannen Hanif Bali riktar ljuset mot något intressant. Vänstern drar sig inte för vilka fula knep och tjuvnyp som helst. Borgerligheten är å andra sidan – med några få undantag som Bali – [...]

Politiken tvingar polisen att ägna sig åt fel saker

Människor upplever – ofta på goda grunder – att polisen inte fungerar som den borde. Vilket till i vart fall viss del beror på att den tvingas ägna sig åt fel saker. Brott mot enskilda människor och deras egendom hinns inte [...]