04222019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Får folk säga vad de tycker?

Har det blivit så att många håller munnen stängd – för att inte riskera jobbet, sin position eller att utsättas för stigmatisering? Finns det (bortom direkta hot om våld) åsikter som är så farliga att de inte får yttras? [...]

EU skapar ett nytt medielandskap online

EU:s nya upphovsrättsdirektiv är nu klubbat och klart. Frågan är hur det kommer att förändra det svenska informationslandskapet. Artikel 11/15 är den så kallade länkskatten. Den föreskriver licensiering och ekonomisk ersättning [...]

EU: Gör om, gör rätt – eller gå ur!

Något intressant är på väg att hända i svensk EU-debatt. Även om inget av dagens riksdagspartier (i dagsläget) aktivt driver frågan om ett svenskt EU-utträde – så blir rösterna mot EU:s klåfingrighet, byråkrati och centralstyrning [...]

Ett föränderligt politiskt landskap

Långsamt håller den svenska politikens kontinentalplattor på att skifta. Om det vore val idag är det inte orealistiskt att tänka sig att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle få egen majoritet i riksdagen – [...]

Kärnkraften måste utvecklas, inte avvecklas

Ingen som idag är yngre än 57 år gammal deltog i kärnkraftsomröstningen 1980. Idag ser opinionen ut som följer: Fortsätta använda kärnkraften 35%. Bygga nya reaktorer 36%. Avveckla kärnkraften 19%. Vet inte 10%. Svenska folket [...]

Det offentliga politiska samtalet i en återvändsgränd

Om man vill få någon att korrigera sin ståndpunkt eller att gå in i en kompromiss finns en grundläggande regel: Det måste ske i enskildhet, inte inför publik. Förklaringen är mycket enkel. Människor vill inte framstå som svaga, [...]

Den förvillande svenska mediebubblan

Hur vi uppfattar verkligheten är en komplicerad historia. Men i grunden är det en fråga om vilken information vi kan och tillåts ta del av. Vilket är kopplat till vilka avsändare denna information har och vilket syfte de har med sina [...]

Internets frihet är ett allmänintresse

Idag röstar Europaparlamentet om EU:s nya direktiv om upphovsrätt. Och i helgen tog människor över hela Europa gatorna i besittning för att protestera mot direktivets artikel 11 (licens och avgift för att få länka till media) och artikel [...]

Makten över verklighetsbilden

Vid lunchtid på tisdag röstar Europaparlamentet om EU:s nya direktiv för upphovsrätt. Vilket delvis är ett märkligt dokument – som kommer att påverka det fria och öppna internet som vi känner det. I artikel 11 stipuleras licensiering [...]

Den svenska demokratins pyspunka

Alla talar om att värna demokratin mot än det ena, än det andra. Vilket får mig att fundera. Historiska processer tenderar att upprepa sig. Vilket inte är samma sak som att skeenden som sådana upprepar sig. Var tid har sina underströmmar. [...]