08062020Huvudnyheter:

Kulturen i corona-revolt mot regeringen

Kulturen gör uppror mot kulturministern, som till råga på allt är miljöpartist. En av de goda. Som i tider som dessa kanske inte kan göra mycket annat än att låta kulturlivet dö. Pengarna behövs för viktigare saker. Det är synd [...]

Alla politiker är olämpliga

När politiker bestämmer hur något skall vara eller fungera – då stänger de samtidigt dörren till alla andra alternativ. Vilket är olyckligt på många sätt. Till att börja med är det inte alls säkert att den väg politikerna [...]

När det goda blir det bästas fiende

Tänk om alla kunde ha det bra, ingen behövde lida och alla barn fick kärlek och gratis glass. Det är en sak hur det – i den bästa av världar – borde vara och en annan sak hur det är. Detta är en tankevurpa som ofta leder [...]

Att respektera sina medmänniskor

En sak med att bo i Tyskland är att människor visar varandra respekt, på ett helt annat sätt än i Sverige. Ett sätt att göra detta är att vara artig. Man säger ett kollektivt goddag när man kommer in i en mindre affär eller ett [...]

EU, corona och euron

EU:s krispaket handlar inte om coronakrisen som sådan – utan om att rädda euron. Om bara något eller några EU-länder hade drabbats av corona-krisen, då hade det möjligen funnits viss logik i ett solidariskt finansierat krispaket. [...]

Vi behöver ingen onödig energikris ovanpå allt annat elände

Tyskland avvecklar kärnkraften, som nu står för runt sex procent av landets elförsörjning. Frankrike har kärnkraft som bas i sin elproduktion, med en andel på runt 80 procent. Tyskland har dubbelt så höga CO2-utsläpp per capita som [...]

Den slumrande massan

Jag tror inte att folk vill ha det så här. Ändå finner sig människor och anpassar sig till situationen. Polisen förmår inte upprätthålla en rimlig nivå av allmän ordning. Vårt yttre försvar är ynkligt och gör oss skyddslösa. [...]

Politikerna är slavar under media

Det talas mycket om vårt polariserade samtalsklimat, om hot och hat på nätet och om så kallad cancel-culture i vilken avvikande röster tystas. Många skyller situationen på internet. Naturligtvis har det faktum att alla nu är uppkopplade [...]

Hur kan vi leva tillsammans?

Det höga tonläget, lättkränktheten och fanatismen får en att fundera. Alla kan inte få som de vill. Och även om den demokratiska processen är till för att bygga kompromisser som alla borde kunna leva med (och för att undvika våld) [...]

Ministerstyre? Expert-regering? Kaos?

Till skillnad från många andra länder har Sverige inte ministerstyre. Det innebär att politikerna skall lita på förvaltningens kompetens att på ett korrekt sätt tillhandahålla beslutsunderlag och verkställa riksdagens beslut. Regeringen [...]