02172019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Makten över ordet

Alla som någon gång haft förstahandsinformation om något som media rapporterat om vet att medias rapportering som regel inte är helt korrekt. Och ibland helt tokig. (När jag jobbade i Europaparlamentet fick vi ofta nöja oss med om media [...]

EU: Gör om, gör rätt – eller gå ur

Det dramaturgiska upplägget inför EU-valet tycks vara att ett EU-vänligt etablissemang står mot en nationalistisk EU-kritisk extremhöger. Detta är i vart fall den bild som hamras in i folks hjärnor av media. Men den lämnar övrigt att [...]

Socialdemokraternas uppblåsta självbild

Statsminister Stefan Löfven (S) har uttalat sig i Svenska Dagbladet: »Nu med januariavtalet kan vi stå upp för ett samhälle med fria medier och oberoende rättsväsende, själva grunden för den liberala demokratin.« Såpass! Som [...]

Vänsterns nya kläder

Jag snubblade över en teori: Nuförtiden när allt färre betraktar sig som »arbetare« i klassisk mening behöver vänstern nya kollektiv av förtryckta för att kunna fortsätta sin klasskamp. Därav identitetspolitiken. Man behöver någon [...]

För ett rimligare Sverige

Många av de problem vi ser i Sverige beror på att de människor som beslutar om och sköter verksamheten saknar nödvändig kompetens, motivation, ansvarstagande, verklighetskontakt och flexibilitet. Jämför med hur det (i vart fall i [...]

När den stora staten blir sin egen värsta fiende

Om vi för diskussionens skull utgår från att dagens svenska högskattesamhälle, generella välfärdsstat och politiserade beslutsfattande är något slags permanent normaltillstånd – då finns ändå skäl till oro för detta systems [...]

Den postdemokratiska staten

En av den parlamentariska demokratins konsekvenser tycks vara att allt mer makt överförs till den politiska sfären. De som har makt vill ha mer makt. Eller i vart fall kunna motivera sin existens genom att se ut som om de »tar tag« i saker [...]

Är regeringen kompetent nog för sin uppgift?

Det finns ämnen jag saknar i det svenska politiska samtalet. Som hur man tänkt sig välfärdsstatens långsiktiga finansiering. Vilket är något som verkligen borde diskuteras, eftersom systemet i grunden fungerar som ett pyramidspel. Men [...]

I januari-regeringens skugga

Socialdemokraterna förlorar valet. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan rösträtten infördes. Socialdemokraterna får en mandatperiod till. Socialdemokraterna behåller all makt. Med mittenpartiernas hjälp. Nationen suckar uppgivet. Centern [...]

Ett politiskt Sverige på gränsen till sammanbrott

Är detta den berömda systemkollapsen? Knappast. Det vi ser är snarare ett politiskt nervsammanbrott. Vilket många medborgare inte bryr sig om. De har tröttnat. I resten av samhället kan livet glatt gå vidare. I bästa fall. Det är [...]