09282022Huvudnyheter:

Presidentvalet i USA är inte avgjort ännu

Presidentvalet i USA rycker närmare, men fortfarande är valet långt bort. Mycket kan hända. Detta val kommer sannolikt att avgöras först efter det att TV debatterna hållits. Tre debatter är inplanerade; den 26 september, den 9 oktober [...]

USA: Donald Trump stärker sin ställning

I den republikanska primärvalskampanjen har den kontroversielle kandidaten Donald Trump räknats ut gång efter annan av politiska analytiker. Sanningen är att hans ställning i opinionen har stärkts. Den enda reella utmanaren har varit den [...]

2016: Presidentval i USA

Det politiska året 2016 inleds med primärvalsserien för att avslutas med presidentvalet den 8 november. Den 1 februari startar det med primärval i Iowa och den  9  i New Hampshire. Sedan pågår primärvalscirkusen till i juni. Den 18 [...]

Mellanårsval och snart börjar kampen inför 2016 års val

Mellanårsvalet i USA. rönte svalt intresse hos väljarna jämfört med förra mellansårsvalet.  Valet blev i allt väsentligt en missnöjesval. Barack Obama som president är illa omtyckt. Mycket talar för att han går till historien som [...]