07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

För mycket skit?

Hänt i Värmdö
Då drar det ihop sig till kommunfullmäktigemöte eller möte med Värmdös riksdag. Majoriteten eller som det officiellt heter: Allians för Värmdö hade sammandragning för att trimma samman sina styrkor.

Mest diskuterades hur man skulle göra med fem tomträtter i Skärgården. I praktiken rör frågan om tomträtter i skärgården totalt 10 fastigheter men det var ingen som nämnde. Frågan var om man skulle sälja tomträtterna eller ej och i så fall till vilket pris.

En fråga som inte blev en fråga, men som verkligen borde blivit en fråga var om hur kommunen styr sina bolag. Revisionsbyrån KPMG hade lämnat en rapport, länk om detta. En mycket viktig rapport som trots några slarvfel förtjänade att bli seriöst diskuterad. Ingen ledande politiker tog upp vad som stod i den.

Vad som inte stod i rapporten, men som är A och C är att de som valts är med på sammanträdena. Dessutom förväntas det att bolagsstyrelseledamöterna ägnar engagemang åt sina uppdrag.

Därför blir det en smula märkligt när en bloggkollega berättar att kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik ”Nallen” Alversjö gått i ide. Han har trots fast arvode och studieresor inte närvarat vid ett enda möte med styrelsen för Käppalaförbundet, länk. Nallen tillträdde sitt uppdrag den 1 januari 2011 och går numera i Käppalasammanhang under namnet Jesus. Många har hört talas om honom, men ingen har sett honom.
I vart fall inte på mötena.

Man kan undra varför Nallen väljer att bli Jesus i Käppalas styrelse. Det är inget litet uppdrag och definitivt inte obetydligt.

Käppala tar hand om skiten för motsvarande 570.000 personer i Stockholmstrakten. Man tar hand om 53 miljoner ton skit från 11 olika kommuner. Budgeten omsluter 203,6 miljoner kronor. 15 miljoner kronor betalades tillbaka till medlemskommunerna för verksamhetsåret 2010.

Frågan bloggen ställer sig är: Varför är det inte viktigt för Värmdös egen Nalle?
För Värmdös medborgare är Käppala däremot viktigt.
De vill nog att både opposition och majoritet bevakar Värmdös intressen.
I år har det hittills bara varit oppositionen i Värmdö som varit med på Käppalas styrelsemöten.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar