07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nu kommer motbilden till den psykiatriska utredningen som säger att Anders Behring Brevik är psykiskt sjuk. Tre psykologer och en psykeater kommer till slutsatsen att Brevik inte är psykotisk och schizofren, länk. Frågan om Breviks tillräknelighet väcker den generella frågan om psykiatriska diagnoser ska ge straffrihet och vård i stället.

Låt oss först konstatera att en psykiatrisk diagnos inte är absolut. Den kan variera över tid och situation. Den första frågan blir därför i vilken punkt som underlaget för straffrihet ska ligga. Är det i den punkten där  individen kan anses som mest sjuk eller som minst eller någonstans mitt emellan?

Nästa fråga har att göra med relation. Dels har vi ”white robe” syndromet, dvs att människor kan bli sjukare av att träffa en doktor. Exempel på detta är att vissa människor får högre blodtryck enbart av att träffa en läkare. Sedan har vi personkemin. Vi kan anta att en människa som har dålig personkemi med den som undersöker denne kommer att betraktas som sjukare än om vederbörande hade träffat någon där det uppstått god personkemi.

Nästa fråga är enligt vilken diagnosmodell ställs diagnosen?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar