07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hänt i Värmdö
Nu har nomineringskommitten i Värmdömoderaterna bestämt sig för vilken process man ska ha för att utse ny komunstyrelseordförande. Processen man valt är en utdragen variant. Så här ser den ut:

”Maj Nomineringskommittén arbetar med att ta fram en kravprofil, d v s en bild av vad det
är för person vi söker, vilka erfarenheter som är önskvärda, egenskaper etc

15-22 maj Nomineringskommittén ringer alla KF-ledamöter och ersättare för personlig intervju i
syfte att hämta in synpunkter på bl a kravprofil, pejla av eget intresse för rollen samt
hämta in eventuella förslag på lämpliga personer.

1 juni Föreningsmöte. Nomineringskommittén bjuder
in till diskussion: hur ser medlemmarna på rollen som KSO, vad förväntar man sig, vad
ser man för typ av person, vilka erfarenheter är önskvärda etc

Juni Intervjuer med potentiella kandidater
Ev ytterligare medlemsmöte. Detta beror på hur processen fortskrider.

13 aug Nomineringskommittén presenterar sitt förslag i ett utskick till KF-gruppen samt till
alla medlemmar

20 aug Föreningsmöte för alla medlemmar direkt åtföljt av M-grupp. Först diskuteras
förslaget på föreningsmötet och föreningen fattar beslut om vilken kandidat man
skulle vilja se i den aktuella rollen. Efter detta gör de ordinarie KF-ledamöterna
(alternativt de ersättare som ska tjänstgöra på kommande KF-sammanträde) det
formella valet.

29 aug Kommunfullmäktige väljer nytt kommunalråd, tillika KSO”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar