07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hänt i Värmdö

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson menade att det räcker med att de beslutande kommunfullmäktigeledamöterna diskuterar de frågor som ska behandlas på fullmäktige. Kritiken lät inte vänta på sig. Alla medlemmar i majoritetens partier fick tillträde till mötena.

Den tidigare kommunstyrelseordföranden ville stänga alla kommunala nämnders sammanträden, inklusive kommunstyrelsen. Efter en hård politisk debatt blev resultatet det motsatta. Allan nämnders möten skulle vara offentliga (såvida inte lagar förhindrade detta).

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson beslöt i ett penndrag att avskaffa arbetsutskotten i alla kommunala nämnder. Protesterna lät inte vänta på sig. Arbetsutskotten återinfördes.

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson hade ett ledarskap som saknade processkunskap och var helt inriktat på konfrontation.

Konsekvensen av Nilssons agerande blev att han fick avgå.

För ett år sedan avskaffades rätten för medlemmarna i majoritetens partier att tillsammans med kommunfullmäktigeledamöterna diskutera de frågor som ska behandlas på fullmäktige. I folkmun kallades det för att K30 mötena stängdes för att man inte ville ha med två personer på dessa möten.
Stängningen sker utan Nilsson som person medverkar, men det är med Nilssons demokratisyn.

De kommunala nämnderna stängs när känslig och ytterst intressanta frågor för medborgarna behandlas. I vart fall ser vi oroande tendenser inom utbildningsnämnden. Där stänger ordföranden Max Ljungberg sammanträdena, mer eller mindre efter eget gottfinnande. Skälet är att känsliga frågor inte ska diskuteras så att medborgare kan följa hur politikerna resonerat.
Det är Nilssons intentioner som följs. De som utför detta är andra. Till och med sådana som sa sig vara Nilssons hårdaste kritiker.

Arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden avskaff

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar